Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 mei 2018

Wat vindt D66 Culemborg van de formatie?

Wij zijn voor een raadsakkoord
D66 Culemborg is voor een raadsakkoord. Een raadsakkoord helpt ons prioriteiten te stellen: “waar gaan wij als raad gezamenlijk voor staan de komende 4 jaar”! Het is een middel om de stad in vroeg stadium te betrekken bij die thema’s (het ‘hoe’ werken we graag samen uit). En het zorgt ervoor dat de raad – en niet college en/of de gemeentelijke werkorganisatie- bepaalt waar de raad het over gaat hebben de komende 4 jaar.

Eerst de inhoud
Wij willen beginnen met de inhoudelijke kant van het raadsakkoord. Als je alle verkiezingsprogramma’s (die als het goed is ook met de stad zijn opgesteld) op elkaar legt, zijn er een flink aantal thema’s waar we het samen uit zijn. Deze thema’s vragen minder om politiek, maar meer om management. We geven het college het vertrouwen om het te regelen en we monitoren of we op de goede weg zitten. De vraag is waar in de samenleving de grootste twistpunten en verschillen van mening liggen. Die zijn politiek interessant.

Wethouders kandidaten nog even loslaten
D66 is trots op wethouder Collin Stolwijk. Maar in dit proces past het om los te laten dat D66 persé een wethouder zou moeten aanleveren. Dat vinden we wel spannend. Maar het is zuiverder om te kijken: welke agenda komt eruit, en wie past daar het beste bij. Teamgevoel en continuïteit zijn daarbij ook zeer belangrijk!

GroenLinks het voortouw
Een raadsakkoord moet ook rechtdoen aan de verkiezingsuitslag. GroenLinks is de winnaar. Wij vinden dat zij het voortouw mogen nemen om te komen tot een goed team van wethouders, dat kan steunen op brede tevredenheid in de raad. Alleen dan wordt het een stabiele ploeg, die de grote uitdagingen van de komende 4 jaar aankan!