Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 mei 2018

D66 blijft gaan voor breed gedragen akkoord

Woensdag 16 mei stapte de VVD uit het raadsakkoord. Dat is jammer. We waren met elkaar een mooie nieuwe weg aan het oplopen. D66 respecteert de keus van VVD, maar we lopen wel door! D66 blijft gaan voor een zo breed mogelijk gedragen akkoord en zal de samenwerking met de VVD blijven zoeken.

Waarom een raadsakkoord

Een raadsakkoord maakt duidelijk wat je als raad wilt gaan doen, waarover je het eens bent (heel veel), en waar de meningen verschillen en dus politiek bedreven moet worden. Het biedt ruimte voor inbreng van alle politieke geluiden – en daarmee dus alle inwoners. Dat maakt de politiek efficiënter en leuker. Een raadsakkoord regelt ook hoe je wilt samenwerken, onderling, met het college en de ambtenaren en vooral ook met de stad. Eigenlijk heel logisch.

Waar zit de lastigheid

De lastigheid zit in de keus van de wethouders. Je zoekt kandidaten bij de inhoud, en wilt ook recht doen aan de verkiezingsuitslag. De afspraak was, dat we eerst met de inhoud zouden starten en dan pas de discussie over de wethouders zouden voeren. Sommige partijen zeggen: geen raadsakkoord zonder nu al te weten hoe je tot wethouderkeuze komt. Maar een werkgroep die daarvoor spelregels wilde opstellen, kwam niet tot een gedragen voorstel. D66 heeft vanaf het begin aangegeven éérst de inhoud te willen bespreken, in het vertrouwen dat de raad vervolgens tot een goede en breed gedragen wethouders-ploeg weet te komen. Gezien de discussie van de afgelopen periode vindt D66 dat GroenLinks straks de leiding moet nemen in de wethouder-discussie.

Hoe nu verder

We vinden elkaar op de inhoud, dan wordt het leuk. We hebben de verkiezingsprogramma’s op elkaar gelegd en zijn nu 5 thema’s aan het uitwerken. Dan werk je tegelijkertijd aan onderlinge verhoudingen. Wij hebben het vertrouwen dat er straks daardoor – op een nog nader te bedenken manier, onder leiding van GroenLinks – een team uitkomt. Een team dat het raadsakkoord (min 1) respecteert en de hele raad bedient. Er zijn maar weinig gemeenten waar dat gebeurt! Het akkoord leeft. En dat is wat D66 betreft goed nieuws voor de stad.