Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 juni 2018

Geen buitenlands slib in de Redichemse Waard

Er zijn plannen voor het storten van buitenlands slib en grond in de Redichemse Waard. D66 Culemborg wil slibstort voorkomen. Daarom nodigde zij vorig jaar zomer enkele Tweede Kamerleden uit om de situatie ter plekke te bekijken. Na dat bezoek stelde D66 14 Kamervragen. Donderdag 14 juni vond een Kamerdebat plaats, op initiatief van SP. D66 Culemborg was nauw betrokken bij de voorbereiding van de Kamerleden. Met mooi resultaat. Het einde van het gesleep met slib en grond door heel Europa, lijkt in zicht.

Geen buitenlands slib en grond in de Redichemse Waard

Er zitten risico’s aan het storten van buitenlands slib en grond in zandwinputten. Het materiaal komt uit Frankrijk, België, Duitsland en zelf Ierland. En garantie dat er geen vervuild materiaal tussen zit, of uitheemse planten en dieren, die heb je niet! Voor D66 Culemborg zijn de volgende argumenten belangrijk:
– Controle op het materiaal is lastig. De landen van herkomst zijn het spul natuurlijk liever kwijt dan rijk. En de gemeente Culemborg kan niet elk schip controleren. Recent werd dit duidelijk in de Ingense Waarden, waar plotseling een grote hoeveelheid plastic boven kwam drijven.
– Gemeenten moeten maatregelen nemen om de invoer van uitheemse plant en diersoorten te voorkomen. Dat is afgesproken in internationale duurzaamheidsdoelen die ook door Nederland zijn ondertekend (Sustainable Development Goals). Het is niet uit te sluiten, dat in buitenlands materiaal ook zaden en diertjes meekomen.
– D66 Culemborg vindt dat de provincie Gelderland een putten-kaart moet maken, zoals de provincie Brabant die al heeft. Waar liggen de putten, welke natuurwaarden hebben die, welke bescherming vragen ze, welke ontwikkeling is wenselijk? Ondersteuning door de provincie is nodig omdat de putten vaak in kleine gemeenten liggen, die niet altijd de capaciteit hebben om een goed antwoord te geven op deze vragen.

Kamerdebat en vervolg

Staatsecretaris Stientje van veldhoven kondigde aan, de bestaande kaders voor slibstort en import te evalueren en zo nodig aan te passen. “Dat aanpassen gaat er zeker komen, zoveel is gisteren wel duidelijk geworden” aldus Collin Stolwijk. Ook zijn er een zestal moties ingediend (door SP, GL, D66 en CDA) , hier wordt binnenkort over gestemd. Een stap dichterbij importverbod. Over een datum is nog niet gesproken.

Ben je geïnteresseerd in het debat, dan kan je het hier terugkijken https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/importeren-en-dumpen-van-vervuilde-grond-uit-het-buitenland .

D66 Culemborg volgt alle ontwikkelingen met zeer veel interesse. We hopen dat het gaat leiden tot een grote verandering in de manier waarop we in Nederland omgaan met vervuilde slib en grond. Hopelijk komt het voor de Redichemse Waard nog niet te laat.