Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Begroting 2019 Waar gaat het geld heen in Culemborg?

D66 vindt dat Culemborg een goede begroting heeft voor 2019. Hij werd 8 november unaniem door de Raad vastgesteld. Ondanks een dreigend tekort op de begroting vanwege minder middelen uit Den Haag, lagen er 15 amendementen en moties van raadsleden op tafel. Van het verplaatsen van sporthal Parijsch, tot een crematorium, van een fietsenstalling tot noodhuurwoningen. D66 reageerde voorzichtig op de nieuwe ideeën. Zelf brachten we een amendement in over huisartsenzorg.
In de algemene beschouwing hebben we de nadruk gelegd op de andere manier van samenwerking in de Gemeenteraad. We zijn trots op het raadsprogramma op basis waarvan partijen elkaar steeds proberen te vinden.

Huisartsenzorg, groen en klimaat en LHBT
Huisartsenzorg buiten kantooruren en meer geld naar klimaat en biodiversiteit, dat waren de belangrijkste punten van D66 bovenop de begroting. We hebben de gemeente gevraagd het gesprek aan te gaan met huisartsen en we hebben 25.000 extra gevraagd voor klimaat en groen, zodat de gemeente ook in 2019 kan inspelen op de actualiteit. Daarnaast hebben we met Groen Links een motie ingediend waardoor we kunnen aansluiten bij een landelijk project over discriminatie van LHBTI, de Regenboog motie.

Geen Nijntje dus
D66 was terughoudend met meestemmen bij de overige 12 voorstellen. Onze afweging was steeds: ‘hoort deze aap wel op de schouder van de gemeente’ en past dit bij onze rol. De Nijntje motie van CC bijvoorbeeld, riep op tot het aanschaffen van Nijntje educatiemateriaal voor basisscholen over verkeersveiligheid. Dat is een middel en geen doel. We onderschrijven het doel om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar laten scholen vrij in hoe zij hier aan werken.

Een ton voor parkeerbordjes?
Vlak voor de begroting werd ons een prachtige spiegel voorgehouden. De raad had vorig jaar het College opdracht gegeven om parkeerwegwijzers te plaatsen. Dat bleek een ton euro te kosten. Toen wilde de raad die ineens niet meer. Veel werk voor niks. Reden voor ons om bij ieder voorstel te kijken naar de kaders en de dekking. Met uitzondering van klimaat en biodiversiteit dus. Als we daar niet nu al in investeren, zijn we straks te laat.

Zo stemde D66
Uiteindelijk zijn er de nodige moties en amendementen aangehouden of ingetrokken. D66 stemde als volgt over de overgebleven plannen:
Vóór:
– Amendement Fairplay, roept op tot naar voren halen(2019) onderzoek naar voetbalclub. – Aangenomen
– Amendement Uitbreiding huisartsenzorg, roept op tot gesprek met artsen en verzekeraars over huisartsenzorg in Culemborg buiten
kantooruren – Aangenomen
– Amendement uitvoeringsbudget van 25.000 voor klimaatadaptatie en groen – Aangenomen
– Amendement Zwembad, roept op tot onderzoek naar financiële situatie Waterlinie – Aangenomen
– Amendement Culemborg Regenboogstad, Landelijk project tegengaan discriminatie LHBT – Aangenomen
– Prakijkleerlingen op weg naar een werkende toekomst. Er vallen landelijke gelden weg voor kwetsbare doelgroep. Indien nodig kan met
dit amendement het gat gedicht. – Aangenomen

Tegen
– Motie Nijntje, roept op tot promoten Nijntje educatiemateriaal op basisscholen. Wij vinden dat een middel en geen doel. –
Aangenomen
– Motie Overlast Hondenpoep. De kosten zijn niet gedekt. – Verworpen
– Motie Haalbaarheidsonderzoek crematorium. De kosten zijn niet gedekt en het is niet primair de taak van de gemeente om het
onderzoek te doen. Wel meedenken. – Verworpen
– Motie Vrijheid en veteranen. Evenement dat Veteranen-dag en Viering 4&5 mei koppelt, proef voor 2 jaar. De kosten zijn niet gedekt
en de vraag is of het de taak is van de gemeente om de kar te trekken. – Aangenomen.
– Amendement fietsenstalling. De kosten zijn niet gedekt. En wij zien dit ook in samenhang met het Mobiliteitsplan dat nog loopt. –
Verworpen.