Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Gemeenteraad van 22 november: Wat deed D66 Culemborg?

Duurzaamheidsleningen

In de Commissievergadering bespraken we het College-besluit om de duurzaamheidsleningen met 1 miljoen te verlengen, wegens succes. D66 was hier blij mee. Maar Culemborg heeft honderden miljoenen nodig voor de energietransitie. D66 vroeg o.a. wanneer en hoe we komen tot een gezamenlijke financieringsstrategie.

Samenwerking blijkt duur

Op een aantal onderwerpen werkt Culemborg nauw samen met andere gemeenten en hiervoor is een gemeenschappelijke regeling getroffen de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (de ‘BWB’). Nu blijkt na 2 jaar, dat alleen al de gemeente Culemborg meer dan 3 ton moet bijleggen op deze samenwerking, onder meer vanwege het torenhoge ziekteverzuim. D66 vroeg in deze commissievergadering dóór op de organisatiemaatregelen om vooral het ziekteverzuim te verlagen.

Redichemse Waard – D66 motie unaniem aangenomen

De Tweede Kamer buigt zich (mede door de Redichemse Waard) over slibstort in diepe putten. Staatssecretaris Van Veldhoven (D66) evalueert nu de landelijke kaders, die voorschrijven hoe en wanneer mag worden gestort. Recent werd ook een 2e Kamer-motie aangenomen die de regering oproept om gemeenten ertoe te bewegen géén stappen te zetten, tot die evaluatie klaar is.

D66 diende een motie in met precies deze strekking (die overigens het lopende proces niet verstoort). Een motie als een signaal aan het college, het collectief Redichemse Waard, Sanderse, Van Waning en ook de Tweede Kamer, met als boodschap: wij zijn alert en betrokken en wachten op het nieuwe kader!! De motie werd unaniem aangenomen.

Het hek van de Redichemse Waard is afgesloten, terwijl was afgesproken dat het voor voetgangers open zou blijven in de winter. Veel mensen zijn hier boos over en om dat te laten zien wordt op zondag 25 november een manifestatie georganiseerd voor het dichte hek. Magda Bruin, voorzitter van het burgercollectief Redichemse Waard lichtte dit toe in de raad.

Hoe stemden wij:

Zienswijze Veilig thuis – D66 voor – unaniem aangenomen
Begrotingswijziging Belastingsamenwerking Rivierenland (over hoogte gemeentelijke belastingen) – D66 voor – unaniem aangenomen
Verordening op de bezwarencommissie – D66 voor – unaniem aangenomen

De beelden van de vergadering zijn hier te bekijken.

Hartelijke groet,

Rinske van Noortwijk

06-24757257