Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 december 2018

Gemeenteraad 13 december 2018

Laatste gemeenteraad 2018. De belangrijkste punten en wat D66 Culemborg deed.

Groenstructuurplan – minder plannen, meer uitvoering
In de Commissievergadering legde wethouder Reus een voorstel voor, om te komen tot een Groenstructuurplan. Hier is al sinds 2016 aan gewerkt. Het voorstel gaat over het vertalen van die resultaten in een visie en een agenda. Hiervoor wordt een adviesbureau ingehuurd, die het resultaat weer wil bespreken met mensen en organisaties in de stad.
Het gaat niet goed met groen en biodiversiteit, D66 vindt dat snelle actie is vereist. Al in 2016 zijn 6 groenateliers georganiseerd met experts in de stad en een bijeenkomst met raadsleden. We hebben gesproken met de samenleving. Dit heeft een groot aantal ideeën, kaarten en inzichten opgeleverd. We weten genoeg! Op de site van de gemeente staat het mooi onder elkaar.
D66 wil graag actie. We steken het geld liever in de uitvoering, dan in wéér een adviesbureau dat de volgende nota maakt. De wethouder verzekerde ons dat het moet gaan om een snelle slag, die direct moet leiden tot een concrete agenda. D66 zal daar goed op blijven letten.

Participatiewet: client in het oog
De Afstemmingsverordening Participatiewet was niet heel spannend. Belangrijk voor D66: met protocolleren mag de cliënt niet uit het oog worden verloren. De wethouder nodigde iedereen uit vooral bij Werkzaak te komen kijken hoe er gewerkt wordt.

Treurige motie van treurnis
In maart 2017 is een amendement aangenomen op de Woonvisie. Dat amendement regelde dat de raad invloed krijgt op de prestatie- afspraken met Kleurrijk Wonen over sociale woningbouw, etc.. D66 stemde destijds tegen. Nu bleek dat het amendement juridisch niet kon en moest worden ingetrokken. De prestatie- afspraken met Kleurrijk Wonen worden gemaakt met het College en de Huurdersverenigingen, niet met de raad. SP, CC en VVD vonden dit een motie van Treurnis waard. Na driekwartier debat kon met name de SP niet uitleggen waarom deze motie nu eigenlijk noodzakelijk was. Culemborg Centraal trok als gevolg van het debat gelukkig zijn steun voor de motie in. De motie werd uiteindelijk in grote meerderheid verworpen. Laten we hopen dat we volgend jaar vooral inhoudelijke debatten voeren.

Overig nieuws: Redichemse Waard opnieuw in de Tweede kamer
De Tweede Kamer heeft de beleidskaders geëvalueerd die (o.a.) gaan over het verondiepen van waterwinputten, zoals de Redichemse Waard. D66 Culemborg heeft haar landelijke tak van veel informatie voorzien en actief meegedacht. We herkennen dan ook letterlijk teksten en de Redichemse Waard wordt met naam genoemd. We hopen dat de Staatssecretaris Stientje van Veldhoven op onze uitnodiging ingaat om voorafgaand aan het debat over de nieuwe kaders, een bezoek te brengen aan Culemborg. We praten haar graag persoonlijk bij!

D66 in 2019
D66 gaat het komende jaar in ieder geval trekken aan groen, Redichemse Waard, Huisartsenpost, inclusie en sociaal ondernemers en initiatieven in de stad. Heb je ideeën en wil je meedoen, laat het ons weten.
Begin dit jaar willen we de waterschapsverkiezingen aangrijpen voor een bijeenkomst. Hierover spoedig meer.
Fijne feestdagen en een positief en liefdevol 2019 gewenst!
Het D66-team.