Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 januari 2019

Informatiebijeenkomst 10 januari 2019

Houtense windmolens gaan Culemborgs landschap bepalen
Op donderdagavond 10 januari kwam een Houtense gemeente- delegatie in Culemborg uitleggen, dat er hoogstwaarschijnlijk vier windmolens worden geplaatst op enkele kilometers afstand van de Lek, ter hoogte van de Redichemse Waard. De molens worden waarschijnlijk 240 meter hoog, dat is bijna 2,5 keer de Dom. Ze zullen goed te zien zijn vanuit heel Culemborg, maar vooral inwoners van de dijk, Bakelbos, de Honddijk, Hamseweg etc. krijgen een nieuw uitzicht.

Status van het plan
Het plan is nog in het beginstadium, en er moet nog veel worden getoetst, maar het gebied is wel door de gemeente als zoekgebied benoemd. En de gemeente en de provincie hebben een enorme taakstelling als het gaat om duurzame energieopwekking. Als niet hier, waar dan wel? De kans dat het doorgaat is dus groot.

Wie profiteert van de molens
In Culemborg hebben we net op tijd in de gemeenteraad vastgesteld, dat de financiële opbrengst van windmolens voor minimaal 50% ten goede moet komen aan de inwoners van Culemborg. Dit houdt ondernemers buiten de deur die grond kopen, direct omwonenden compenseren maar verder de opbrengst van de molens niet delen. Dit laatste is met de Houtense molens het geval. Dat is in Culemborg gelukkig anders geregeld.

Ecologische gevolgen
De provincie Utrecht heeft al wel besloten dat er geen bezwaren zijn op basis van de flora en faunawet. D66 Culemborg is hier niet helemaal gerust op. Veel trekvogels volgen de rivieren en de kwetsbare zone ligt op Gelders grondgebied, niet op Utrechts grondgebied. Gelukkig gaat de Natuur en Vogelwacht zich hierin verdiepen. We volgen dit op de voet.

Wat vindt D66 Culemborg
Wij vinden de molens erg hoog en vinden dat het landschap erdoor wordt aangetast. Maar we hebben met elkaar zo’n grote energieopgave, dat ons uitzicht geen criterium meer kan zijn om molens niet te willen. Dat kunnen we ons niet permitteren. We moeten overschakelen naar duurzame bronnen. Een reden voor D66 Culemborg om de protesten wel te steunen zou kunnen zijn, als blijkt dat er grote bezwaren zijn op ecologisch gebied, als de trekvogels erdoor worden gehinderd.
Meer informatie op:Info

Rinske van Noortwijk