Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 januari 2019

Bericht gemeente Houten: Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug ontvangen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van vier windmolens bij de Goyerbrug, ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal. De aanvraag is ingediend door Windpark Goyerbrug B.V..
De aanvraag is ingediend nadat het college heeft besloten dat de opgestelde aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling volstaat. Voor de collegebrief aan de gemeenteraad over dit besluit kijk hier.

Eerste processtap
De gemeente gaat als eerste de ontvangen aanvraag toetsen op volledigheid. Wij kijken of alle vereiste documentatie en onderzoeken aanwezig zijn in de aanvraag. Voor het vervolg van het proces en de procesplanning verwijs ik u naar onze website

U kunt de aanvraag inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Klik op de optie – Inzien/ informatie documenten -.

In gesprek
Wethouder Hilde de Groot wil graag, naast de wettelijke inspraak gedurende het proces, met u in gesprek gaan en/of blijven over windpark Goyerbrug. Voor het maken van een afspraak met de wethouder kunt u een mail sturen naar gemeentehuis@houten.nl. U ontvangt dan een afspraakvoorstel.
Begin maart organiseert Windpark Goyerbrug B.V. informatiebijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden. Meer informatie over windpark Goyerbrug vindt u op http://windparkgoyerbrug.nl/

Provincie
Op donderdag 20 december 2018 heeft de Provincie Utrecht een officiële bekendmaking gepubliceerd over een ontheffing wet natuurbescherming aan Windpark Goyerbrug B.V.. Als u de bekendmaking wilt inzien klik dan hier.