Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 januari 2019

Gemeenteraad(selen) , Culemborg 17 januari 2019

Enkele punten uit de commissie en de raad en wat D66 deed:
– Commissie vergadering o.a.: Sportvelden
De sportvelden zijn toe aan vervanging. Het plan dat aan de raad werd voorgelegd gaat er vanuit dat alle grasvelden worden vervangen door kunstvelden. En dat overal rubbergranulaat komt, en dat op sommige velden wordt bijgemengd met kurk om hittestress te voorkomen. Er zijn veel vragen gesteld over de duurzaamheid van rubber korrels. Eigenlijk weet niemand 100% zeker of het schadelijk is. En ondanks de commotie van twee jaar terug is er nog geen volledig duurzaam, betaalbaar alternatief. De onderbouwing van keuzes door de wethouder was vaag. Tot slot werden er ook kritische vragen over het recycleproces van de oude kunstgrasvelden gesteld; gebeurt dit zodanig dat de milieuveiligheid wordt gewaarborgd? Hierover zal zeker worden doorgepraat. Wie meer weet over rubbergranulaat of andere opties, laat het ons weten.
– Raadsvergadering o.a.: Groenstructuurplan
Dit plan was in de commissie voorbesproken en lag nu ter besluitvorming in de raad. D66 en GroenLinks en enkele andere partijen wilden daar toch nog wat over zeggen. Alles lezende wilden we op 3 punten toezeggingen van de wethouder:

1 Minder plannen meer doen. We hebben al 2 jaar materiaal verzameld samen met allerlei experts uit de stad. We weten genoeg om een visie en een agenda te maken. Hoe minder geld en aandacht naar het planproces, des te meer geld er kan naar uitvoering.
2 Van meepraten naar meedoen: De samenleving heeft al verschillende keren uitgebreid meegepraat en gedacht. Vraag nu niet weer om ‘meedenken’, maar stimuleer en faciliteer particulier initiatief en ga samenwerken in de uitvoering.
3 Biodiversiteit prominente plek in visie en agenda. Het onderwerp krijgt in de ingrediënten voor de Groenstructuurvisie naar ons idee te weinig ruimte. Het is dramatisch gesteld met de biodiversiteit en met de vitaliteit van de natuur. Het is een probleem dat iedereen raakt. Het is een van de grootste bedreigingen voor de mens. Maar het is net als met klimaatverandering, we gaan er pas wat aan doen, als het kalf bijna is verdronken. Wij moeten als raad hierover een kader meegeven aan ons college.
Wethouder Joost Reus heeft op alle punten positief gereageerd. Dat was voor ons genoeg om voor het voorstel te stemmen. Het voorstel is aangenomen.

Rinske van Noortwijk, Raadslid D66 Culemborg