Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Gemeenteraadselen 31 januari 2019

Wat was er aan de orde en wat deed D66 Culemborg

Trots op zwembad
Het zwembad De Waterlinie zit in de financiële problemen. In de Commissievergadering spraken we over het voorstel voor een interim manager die orde op zaken gaat stellen. Onderzoeksbureau Preasentis deed goed werk en concludeerde: 1) er moet hoe-dan-ook structureel geld bij, 2) maar in potentie kan dat veel minder zijn dan de €1,5 ton per jaar die nu wordt gevraagd. Het kan veel slimmer. Natuurlijk willen we snel een interim manager die – in opdracht van het bestuur – niet alleen plannen maakt, maar direct beslissingen kan nemen. En we willen vinger aan de pols bij een mogelijk overbruggingskrediet. Laten we niet vergeten dat het bad nog maar 2,5 jaar draait na een zware start. En de beste redding van het zwembad is heeel veel klandizie! Hoe trotser we zijn, des te meer het zwembad gaat ‘swingen’.

Schone sportvelden
Culemborg gaat zo’n 3.8 miljoen uitgeven aan sportvelden. Oude velden worden gerenoveerd en 2 grasvelden worden vervangen door kunstgras. Het Meerjareninvesteringsplan Sport ziet er goed uit. Eén onderwerp is echter onderbelicht: duurzaamheid. Het voorstel gaat uit van rubbergranulaat en dat is geen fijn spul. Afgedankte velden vallen onder chemisch afval en kunnen momenteel niet worden verwerkt. Bestaande velden kunnen de omgeving vervuilen. En dan is er nog het microplastic verhaal. Op 29 januari, 2 dagen voorafgaand aan de raad, werd een conferentie over kunstgras gehouden, met veel nieuwe informatie. D66 heeft de wethouder gevraagd deze informatie te bestuderen, vóórdat de aanbesteding start. ChristenUnie en PvdA hebben een amendement opgesteld, waarin opgeroepen werd tot “een zo eenduidig mogelijke toepassing van infillmaterialen voor alle verenigingen, op een technisch eenvoudige, goed onderhoudbare, duurzame en kosteneffectieve manier” , Dit amendement hebben we zodanig aangepast, dat duurzamer alternatieven worden meegenomen (niet alleen infill) en de gehele levenscyclus van de verschillende opties wordt beschouwd. Het amendement is aangenomen.

Rinske van Noortwijk