Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 februari 2019

Gemeenteraadselen 14 februari 2019

Lobby voor doorgaande snelfietsroutes
– De gemeenten in de regio Rivierenland hebben een uitvoeringsplan mobiliteit gemaakt om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Dit plan lag voor in de raad. Het gaat dan om maatregelen rond de A15 en de A2, spoorverbindingen en regionaal wegennetwerk. D66, CDA en GroenLinks hebben een motie ingediend voor extra lobbykracht van het college voor een doorgaande fietsverbinding tussen Utrecht en Den Bosch. De snelle elektrische fietsen zijn steeds vaker een vervanging voor autovervoer. Geen files, lekker in de buitenlucht en makkelijk de stad in. De Lek tussen Culemborg en Schalkwijk is een knelpunt in die doorgaande verbinding. Dit vraagt om een oplossing. Een #fietsbrug over de Lek bij Culemborg is een belangrijke optie. We trekken hierin samen op met de gemeente Houten en de stad Utrecht. Het onderwerp is ook onderdeel van de campagne van de Provinciale Statenverkiezing maart 2019 van zowel D66 Gelderland als D66 Utrecht. Het uitvoeringsplan werd unaniem vastgesteld en de motie aangenomen. De SP en de VVD stemden tegen, de laatste met een stemverklaring.
Meer informatie: josefien.rooks@raadslid.culemborg.nl
M 06-14686569

Windpark Culemborg door naar de volgende fase
– In de commissie werd de raad op de hoogte gebracht over de volgende stap in het windmolen-proces. Onze energie-coöperatie Vrijstad en Eneco hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente om planologische medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de mogelijke effecten van de molens. Het plan spreekt van 5 tot 7 molens die gezamenlijk 17.00 tot 24.000 huishoudens aan stroom kunnen voorzien. Culemborg heeft deze grote molens nodig om de doelen te kunnen halen: energieneutraal in 2040. De plannen veroorzaken ook veel ellende. Ook al hanteren we het principe van ‘eerlijk delen’, dat vergoed niet alle leed. Een van de bewoners in het gebied vertelde de raad hoe het de gemeenschap heeft verscheurd en hoe (zeker in sommige scenario’s) de molens het open landschap zullen schaden. De precieze locatie van de molens staat nog niet vast. De raad bepaalt waar ze komen te staan op basis van het onderzoek dat nu in gang wordt gezet. Er worden 3 scenario’s onderzocht. D66 hecht waarde aan draagvlak onder de bewoners, ook omdat snelheid is geboden. Bovendien hechten we aan natuurwaarden. Dát er molens komen is voor ons duidelijk. Zolang Nederland hekkensluiter is in Europa als het gaat om hernieuwbare energie, moet ook Culemborg aan de bak.
Rinske van Noortwijk, raadslid.
noortwijk@greenwish.nl
M 06-24757257