Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Redichemse Waard plek in de Tweede Kamer-debat

Op 6 maart stond het thema ‘diepe plassen’ op de agenda van commissie Milieu van de Tweede kamer. De Redichemse Waard wordt één van de vijf diepe plassen waar het ministerie diepgaand onderzoek gaat doen als pilot. D66 Culemborg was ter plaatse en kon de Staatssecretaris nog even bijpraten.

Onder meer de Redichemse Waard en de diepe plassen in Dreumel en Winsterswijk zijn aanleiding voor Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) om het landelijk beleid rond slibstort tegen het licht te houden. Lange tijd werden zandafgravingen verondiept met licht verontreinigde slib en grond. Dit is lucratieve business. Inmiddels komt het merendeel van dit vervuilde materiaal uit het buitenland. De weerstand tegen deze praktijken neemt toe.

De Staatssecretaris heeft nu onder andere in gang gezet:

– Een vergunningplicht i.p.v. een meldingsplicht voor verondiepen. Hierdoor wordt ook de betrokkenheid van inwoners beter geregeld
– Verbetering van de handhaving in de gehele keten, en op internationaal niveau. Medio 2019 komt hierover een voorstel.
– Een onafhankelijk onderzoek naar de ecologische waarde van diepe plassen en naar de criteria op basis waarvan je kunt zeggen dat verondiepen nuttig is.
Het onderzoek richt zich op 21 locaties. Op vijf locaties gaat men een slag dieper, waaronder de Redichemse Waard. D66 Culemborg is blij met het resultaat en hoopt dat de uitkomst zal helpen om het gehele gebied snel als natuur te kunnen beheren.