Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 maart 2019

Gemeenteraadselen 21 maart 2019

De verkiezingen en nu verder……

Wat doet D66 Culemborg met de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten en die van het Waterschap van 20 maart? De PS verkiezingen waren zo turbulent dat we ons moeten afvragen hoe ze ons werk in de gemeenteraad van Culemborg beïnvloeden. Hieronder een drietal realisaties. Wil je er op reageren, graag:

1 Meer individuele gesprekken en meer zeggenschap bij inwoners
Mensen voelen zich vaak niet vertegenwoordigd door politieke partijen. Laten we dat signaal heel letterlijk nemen en mensen zelf meer ruimte geven om direct te bepalen wat er moet gebeuren. Veel mensen zijn daartoe bereid en met opbouwende ideeën – vooral van jongeren – komen we verder.

Ook wil D66 met mensen uit de verschillende culturen die wonen in Culemborg in gesprek en samenwerken. Binnenkort bijvoorbeeld (op 15 mei 2019 / Gelderlandfabriek) wordt er met de afdelingen uit de regio een themabijeenkomst georganiseerd door Tara Bhawanibhiek, student Route 66. Het is haar gelukt om Petra Stienen, 1e Kamerlid, lid van Els Borstnetwerk, arabist, publiciste en adviseur voor mensenrechten naar Culemborg uit te nodigen.

2 Tegenstellingen verkleinen
Door de verkiezingen werden de tegenstellingen uitvergroot. Wij denken dat de oplossingen meestal niet liggen in de uitersten, maar in het midden. De meningen van de ‘uitersten’ houden het midden scherp. Tegenstellingen zijn er ook in de samenleving. We doen, binnen onze invloedsfeer wat kan, om die te verkleinen. Bijvoorbeeld door bij energiemaatregelen accent te leggen op huurwoningen.
D66 Congres109 in Zaandam: 1e Kamerlid Petra Stienen met Tara en Josefien.

3 Onze Provinciale Staten collega’s blijven voeden
Helaas is ‘onze’ Rita Braam- van Valkengoed niet herkozen in de Provinciale Staten omdat D66 van 7 naar 4 zetels zakte. (Overigens lag dat niet aan Culemborg, daar haalde D66 1200 stemmen) Erg jammer, want Rita had het meest concrete klimaatplan voor de komende 4 jaar (een deel van de verdiende NUON gelden aanwenden voor innovatie). D66 Culemborg blijft in nauw contact met de D66 Statenfractie voor Gelderland. Bijvoorbeeld voor overleg over de Redichemse Waard. Binnenkort start hier een pilotproject, waarbij we de provincie Gelderland nauw willen betrekken.

4 De Waterschapsverkiezingen
De Waterschapsverkiezingen, en met name het aantal stemmen op Water Natuurlijk Rivierenland (de organisatie waar o.a. D66 aan deelneemt) kende een prachtige uitslag. In Culemborg maar liefst 3136 stemmen en daarmee een stijging van 8 %.

Bedankt, stemmers en campagneteam
We willen graag alle Culemborgers die op D66 hebben gestemd van harte bedanken voor het vertrouwen! Ook het campagneteam, Josefien Rooks en Tara Bhawanibhiek, wordt van harte dank gezegd voor de tomeloze inzet!

Mooi momenten uit de verkiezingen in Culemborg
De dialoog met klimaatscholieren was een van de hoogtepunten. Op initiatief van ChristenUnie en samen met GroenLinks organiseerde D6 Culemborg een klimaatdialoog met kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschap. De jongeren van Lek en Linge en KWC vertelden hoe het klimaatprobleem hen raakt en hoe zij daar zelf mee omgaan. Inspirerend voor de kandidaten en ons allemaal!

https://www.facebook.com/52985377549/posts/10156731480762550?sfns=mo