Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2019

Gemeenteraadselen 4 april 2019

Gemeenteraadselen 4 april 2019

Wie is Culemborg en waar gaan we heen?
– Koers voor de stad vastgesteld
Wie zijn we? Wat voor stad willen we zijn? Welke sterke punten willen we uitvergroten? En met wie in de regio ligt dan samenwerking voor de hand? Op deze en meer vragen geven de Stadsvisie en Krachtig Culemborg nu antwoord. En beide stukken waren aan de orde in de raad.

D66 Culemborg is blij met de gekozen koers. Dit is een toetssteen bij het nemen van beslissingen voor Culemborg.De koers is opgesteld na vele gesprekken met inwoners, ondernemers en stadsbestuur. Voor D66 is het beeld herkenbaar. Culemborg is eigengereid, ondernemend, duurzaam, ‘Nederland in het klein’. Maar ook: naar binnen gekeerd en veel gemeenschappen leven langs elkaar heen.

Meer en meer Culemborgers zijn georiënteerd op de regio Utrecht. Om die reden vindt D66 dat Culemborg óók aan Utrechtse tafels moet gaan meepraten. Meer samenwerking kan gunstig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit. Wel moeten we vooraf een antwoord bedenken op de mogelijke druk vanuit de regio Utrecht t.a.v. woningbouw. (De regio Utrecht moet nog zo’n 150.000 woningen bouwen.) En net zo belangrijk: laten we ook gericht partnerschappen in Rivierenland versterken, met het nieuwe kompas in de hand.
Ondanks enkele accentverschillen werden de Visie en Krachtig Culemborg door de raad vastgesteld. De fractie van de VVD stemde tegen.

Onderzoek naar constructie CV Parijsch – wake-up call
In opdracht van de raad is een uitgebreid onderzoek geweest naar de organisatieconstructie van de CV Parijsch. Aanleiding is het gevoel dat de raad weinig ruimte heeft om de ontwikkeling van deze grote wijk te sturen. Conclusie is dat de organisatiestructuur eigenlijk al 23 jaar niet goed functioneert, dat de rolverdeling tussen betrokken partijen niet helder is, dat begrippen niet helder zijn gedefinieerd, en dat er geen heldere afspraken zijn ingebouwd over informatievoorziening, evaluatiemomenten en exit-strategieën. Het rapport eindigt met aanbevelingen die allemaal zijn overgenomen door het College. Waaronder een vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst. Met de aanbevelingen is gelukkig al begonnen.

D66 riep vooral op tot hand in eigen boezem: laat dit rapport ook een les zijn voor ons als raad en laten we in de toekomst kritisch zijn op wijze waarop de governance is geregeld bij grote projecten (ofwel het geheel aan werk-, financiële- en verantwoordingsafspraken). In april gaan we hiervoor een soort checklist ontwerpen voor de raad.