Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Algemene beschouwingen juni 2019

Algemene beschouwingen juni 2019

D66 vindt dat de Kadernota de juiste kaders mee geeft voor de begroting van 2020. Uiteraard is er ruimte voor interpretatie. De volgende punten staan er weliswaar in, maar wij halen ze naar voren als essentieel voor 2020. Het zijn 5 punten:

1. ​Naar een nieuw samenspel met de stad
Culemborg kent veel maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. Wij denken dat de samenwerking tussen gemeente en deze actieve inwoners nog steeds beter kan. Dit is vooral een kwestie van anders organiseren, van mindset. Maar we zijn ook blij met het behoud van het budget voor initiatieven, na het amendement van D66 en GL twee weken geleden.
Daarnaast kan je de samenwerking met de stad ook digitaal beter faciliteren. Hoe handig zou het zijn, als we een instrument hadden, waarmee je maatschappelijke vraagstukken zichtbaar kunt maken en mensen en organisaties kunt uitnodigen om die te helpen beantwoorden. We praten hier binnenkort over in het kader van Sterke Lokale Democratie. Het is ook wat de Omgevingswet van ons vraagt. Wij willen hierin investeren.
Maar naast digitale tools, zijn stadsgesprekken en andere ontmoetingen ook onmisbaar.

2​. Duurzame ontwikkeling
D66 vindt dat Culemborg krachtig in moet zetten op de energietransitie. Wij zijn trots op Vrijstad Energie en op de zorgvuldige wijze waarop zij de transitie versnellen. Dit kost weliswaar geld, maar zo trekken we ook geld van elders (wo provincie) naar onze stad.
Biodiversiteit kwam recent weer in het nieuws door het alarmerende VN rapport. D66 wil investeren in natuurvriendelijk groenonderhoud, en bescherming van natuur in de stad, het buitengebied en in de Redichemse Waard.

3​. De spoorzone
Onze stad verandert van uiterlijk. Als Parijsch Zuid af is, ligt het middelpunt van onze stad geografisch in de Spoorzone. D66 wil investeren in dit gebied, door de sociaal en duurzaam ondernemers (de broedplaatsen in dit gebied) te faciliteren. Maar bijvoorbeeld ook door het stadskantoor te verplaatsen naar dit nieuwe midden van de stad.

4​. Nabijheid van huisartsenzorg
D66 vraagt ook nu weer aandacht voor 24-uurs huisartsenzorg, als middel om inwoners meer zelfredzaam te laten zijn. Door in gesprek te blijven met de huisartsen hopen we dat er stappen in de goede richting kunnen worden gezet.

5​. Begroting in balans
Culemborg staat voor een grote financiële opgave. Veel belangrijke partijen in onze stad hebben extra geld nodig: Zwembad, Fransche School, Museum, GelderlandFabriek, Odensehuis, etc.
Vooral het sociaal domein (zorg en welzijn) drukt op de begroting. De uitvoering van het sociaal domein is destijds gedecentraliseerd naar gemeenten, omdat men er vanuit ging dat gemeenten beter integraal konden werken en gemakkelijker de kracht van de samenleving bij deze taak konden betrekken. Willen we in Culemborg uit de rode cijfers blijven, dan moeten we terug naar de kerngedachte van de transitie. Ook hier geldt: we moeten het spel anders spelen.

Slot
Na het feestelijk jaar van C700 lijkt de stad meer lef te hebben en misschien ook meer zelfbewustzijn en samenhang. Wij hopen dat de kaders die we nu meegeven aan het college, die beweging zal versterken.