Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Experiment gesloten coffeeshopketen

Het ‘experiment met een gesloten coffeeshopketen’ kan op steun van D66 rekenen.

In de raadscommissie van donderdag 6/6 is er een consultatie op deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen in Culemborg geweest. De fractie van D66 is gematigd positief om als Culemborg mee te doen aan de wietproef waardoor er geëxperimenteerd wordt met de teelt van staatswiet.

Door mee te doen aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen kan ook Culemborg bijdragen om de gezondheidsrisico’s en criminaliteit beter onder controle te krijgen. Door legalisatie voorkomen we dat de teelt van wiet een inkomstenbron is voor de georganiseerde criminaliteit. Op dit moment worden de inkomsten uit de teelt gebruikt om de wet te ondermijnen en zware criminaliteit te financieren en dat moet veranderen vindt D66. Ook vindt D66 dat vrijwel ieder product dat mensen gebruiken aan talloze regels moet voldoen om gezondheidsrisico’s te vermijden. Cannabis wordt echter door veel mensen gebruikt, maar omdat het niet legaal is, wordt het op geen enkele manier gecontroleerd. En dat is toch echt wel gek.
Omdat we vinden dat Culemborg ‘Nederland in het klein is’, is er met dit experiment een prachtige kans om de realiteit van de cannabis gebruiker onder ogen te zien.

Feit is dat alcohol en sigaretten aantoonbaar schadelijker zijn voor de mens dan cannabis. D66 wil het experiment ondersteunen en daarmee bijdragen aan een veilige toekomst voor de gebruiker van dit product.
Door juist nu de kans te pakken om met andere steden en coffeeshops mee te doen met het experiment kan de georganiseerde criminaliteit rondom de productie van cannabis een halt toe worden geroepen. De scheve situatie laten kantelen van de (illegale) teler, de (gedoogde) verkoper voor een eerlijk gebruik van dit product door de klant.

D66 vindt daarbij niet dat cannabis/wiet dan zondermeer maar volop de ruimte moet krijgen. Wel is zij verheugd over een legitimerende werking die er ontstaat door het experiment en vindt dat er dan juist de mogelijkheid komt om met voorlichting over dit product op ontmoediging in te zetten. Hiermee is er een kans voor eerlijke ontwikkeling van het product cannabis en kan het een plaats krijgen naast de vele andere genotsmiddelen.

Het experiment gesloten coffeeshopketen, ook wel de wietproef, is een afspraak uit het regeerakkoord. D66 ziet het experiment als een belangrijke stap naar regulering in het belang van de volksgezondheid en ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit. In de uitwerking van ministers (VVD) Bruins en Grapperhaus kunnen coffeeshops in maximaal tien gemeenten legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde hennep verkopen. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal tien telers die hiervoor een vergunning kunnen aanvragen. De telers bepalen samen met de coffeeshops welke variaties hennep geteeld worden. Fijn dat het college Culemborg dit inbrengt!