Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

D66 en het zwembad de Waterlinie

D66 en het zwembad de Waterlinie

D66 Culemborg wil graag het zwembad behouden, maar wel binnen de bestaande afspraken. Dat kan zijn: een ander business model of kortere levensduur van het bad. D66 hoopt dat de verenigingen zich medeverantwoordelijk voelen en neemt nieuwe plannen zeer serieus. D66 wil niet dat andere voorzieningen in de stad in gevaar komen door de grote tekorten van het zwembad.

Voorgeschiedenis

Het oude zwembad De Meer was afgeschreven en moest moderniseren in een tijd dat de gemeente moest bezuinigen. In een uitgebreide afweging (Zero Based Budgetting) besloten inwoners van Culemborg en de gemeente dat er minder geld naar het zwembad moest, of dat het zwembad moest sluiten. Toen sluiting in beeld kwam, kwam een burgerinitiatief met een plan van een 2521 bad. Om zoveel mogelijk partijen aan boord te krijgen (ouderen, gehandicapten) werd het bad technisch gecompliceerder: scheidingswand en 2 temperaturen. De haalbaarheid is getoetst door diverse bureaus. Belangrijke voorwaarde was de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De gemeenteraad heeft in 2014 ingestemd met dit voorstel. De afspraak: een jaarlijkse subsidie van € 278.000 en 40 jaar open.

Zwembad De Waterlinie in het rood

Nu het zwembad 3 jaar open is, blijkt dat het bad niet kan draaien voor deze subsidie. Geld dat gereserveerd had moeten worden voor onderhoud, is niet in kas. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er jaarlijks structureel zeker 1,5 ton bij moet. Er zijn verschillende oorzaken: technisch te complex, minder vrijwilligers dan verwacht, te weinig professionaliteit in de organisatie. Het college stelt de raad voor, om de organisatie 1 jaar de tijd te geven om het bad te sluiten, dan wel met een alternatief te komen, binnen de bestaande kaders: 2,78 ton en nog 37 jaar open.

Hoe belangrijk is een zwembad voor Culemborg

Iemand die heeft gezien hoe een kind verdronk zal zeggen dat een zwembad om de hoek van levensbelang is, zeker met de rivier voor de deur. Voor veel ouderen en mensen met een beperking is zwemmen bepalend voor het levensgeluk. Het verenigingsleven (zwemmers, polo-ers, duikers, reddingbrigade) is afhankelijk van een eigen voorziening. Wat doen we als het bad er niet meer is? Het bad vertegenwoordigt een maatschappelijke waarde, die moeilijk in geld is uit te drukken.

Andersom geredeneerd: veel mensen gaan nu al naar omliggende baden in Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel. Als je in Utrecht woont moet je ook 20 a 30 minuten uittrekken om bij een zwembad te komen. Het bad is niet gezellig, mist ondernemerschap en de verenigingen voelen kennelijk weinig eigenaarschap, er zijn te weinig vrijwilligers.

Wat vindt D66 Culemborg

D66 wil dat het bad open blijft, maar niet tegen elke prijs. We moeten wederom bezuinigen. Als het zwembad open blijft, moeten we andere voorzieningen sluiten of korten (museum, Fransche School, Odensehuis, etc.). Ook deze voorzieningen leveren ook maatschappelijke waarden en zijn voor de initiatiefnemers van levensbelang. En deze afweging hadden we al gemaakt, daar kwamen immers de kaders vandaan.

We verzoeken SZC, maar ook andere partijen, het komend jaar met voorstellen te komen, die – min of meer – passen binnen de kaders van 2,78 ton en een levensduur van 37 jaar. We denken dat niet alle opties al in beeld zijn. We nemen alle plannen serieus. Ook bijvoorbeeld verkort open (nog 5, 10 of 15 jaar) Dat geeft toekomstige nieuwe technieken een kans of het geeft ons de gelegenheid om ons voor te bereiden op een nieuwe situatie: Culemborg zonder zwembad.