Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 augustus 2019

D66 Culemborg blij met reddingsplan zwembad De Waterlinie

D66 Culemborg vindt het plan van Optisport de best mogelijke deal van dit moment. Er zitten zeker risico’s aan. Maar die zijn minder groot, dan die van opnieuw aanbesteden. Bovendien moet de raad zich aan haar afspraken houden. De raad kreeg waar ze om vroeg.

Wat eraan voorafging

Zwembad de Waterlinie begon voortvarend. De gemeenteraad besloot in 2014, dat een burgerinitiatief het zwembad mocht exploiteren. Na 2,5 jaar zat deze Stichting Zwembad Culemborg (SZC) in financieel zwaar weer en klopte bij de gemeente aan voor extra geld. Onderzoek door Preasentis toonde aan, dat in de huidige situatie, de subsidie van de gemeente niet toereikend is en dat er zeker structureel 1,5 zo niet 2 ton per jaar bij moest. Dit had verschillende oorzaken, die deels wel en deels niet konden worden voorzien door SZC. Zoveel geld erbij, was tegen de afspraken. De raad besloot het bad te sluiten, tenzij er een nieuw plan zou komen dat paste binnen de subsidie.

Betrouwbare politiek

De raad besloot unaniem op 20 juni, het zwembad in principe te sluiten op 1 juli 2020, tenzij er een plan lag dat aan 3 voorwaarden moest voldoen:

– Het mocht niet meer kosten dan 3 ton subsidie per jaar, maar de levensduur mocht verkort;
– Er moest draagvlak zijn bij personeel, gebruikers en andere betrokkenen;
– Het moest worden getoetst door een onafhankelijke partij.

Er is keihard gewerkt en het is gelukt. OptiSport en SZC maakten een plan dat hieraan voldeed. Optisport is zeer ervaren, heeft frisse ideeën en veel ‘zin in de klus’. Bovendien laat Optisport zien dat ze nauw wil samenwerken en doelgroep-zwemmen veiligstelt. Belanghebbenden zijn enthousiast. Voor D66 een belangrijk punt. En – ook belangrijk – het bad kan openblijven en doorstarten per 1 september. Nu SZC heeft geleverd wat wij hebben gevraagd, moeten wij ons ook een betrouwbare partner tonen en instemmen met het plan.

Een zwembad voor 10 jaar

Met dit plan hebben we een zwembad voor 10 jaar. We houden als raad jaarlijks vinger aan de financiële pols. We weten ruim van tevoren hoeveel geld nodig is om het bad na 10 jaar weer een nieuwe levenscyclus te geven. Het geld moeten we gezamenlijk gaan opbrengen, want het komt niet uit de exploitatie. Iets waar we snel plannen voor moeten gaan maken. D66 heeft hier ideeën bij.

De risico’s

Het plan is snel tot stand gekomen. Niet alle vragen zijn beantwoord, en dat geeft risico’s, maar naar inschatting van D66 is het deugdelijk genoeg. Er is het risico van aanbesteding. Sportfondsenbad (de exploitant van voormalig zwembad De Meer) stelt dat de klus Europees aanbesteed had moeten worden en dreigt met juridische procedures. SZC had dit echter al eerder laten onderzoeken en volgens een specialistisch jurist geldt er geen aanbestedingsplicht voor SZC. Mocht de rechter besluiten dat aanbesteding wel noodzakelijk was, gelden er ontbindende voorwaarden.

Niet steunen geen optie

Sommige partijen riepen in de raad op 18 juli op om het reddingsplan van Optisport niet te steunen. Zij verwachtten een betere deal en meer sturing na openbare aanbesteding. Het bad had dan zeker

een half jaar dicht gemoeten. Scholen en verenigingen zouden dan afhaken en dat zouden we terugzien in de prijs. De kans dat er na aanbesteding een duurder plan komt te liggen, met minder draagvlak van betrokkenen, was in de ogen van D66 erg groot. In dat geval zou het bad verloren gaan voor Culemborg.

D66 is blij met de beslissing van de raad en wenst de makers een snelle start.

Rinske van Noortwijk, fractievoorzitter D66 Culemborg

Thema

Zorg voor elkaar

Vanuit Den Haag worden er veel veranderingen doorgevoerd op het terrein van zorg en welzijn. Wij willen er voor zorgen dat hulp beschikbaar blijft voor iedereen die hulp nodig heeft. Dat gelijke situaties en hulpvragen op een gelijke manier worden behandeld. En dat zorg zoveel mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving wordt geboden.

Lees meer