Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2019

Gemeenteraadselen 3 oktober 2019

Wat speelde er in de Raad op 3 oktober en wat waren onze standpunten?

Deze week in de commissies het Verkeers- en vervoersplan, de samenwerkingsrelaties met andere gemeenten (nota verbonden partijen). De Raad ging het over besluit over de glasvezel in het buitengebied. En er was het stijlvolle afscheid van Huib Clarisse als raadslid.

Breedband dwingt D66 in spagaat
Al jaren wordt in regiorivierenland gezocht naar een goede manier om ook bewoners van het buitengebied van glasvezel en een sneller internet te voorzien. Dit lukte niet op een reguliere wijze door een marktpartij. De conclusie, mede door het ‘marktfalen’ zoals Brussel dit noemde, was dat de samenwerkende gemeenten het beste zelf, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (GR), de exploitatie op zich kon nemen. Deze GR contracteert dan een marktpartij voor het aanleggen van de bekabeling, binnen bepaalde voorwaarden. Maar ook die marktpartij werd niet zomaar gevonden! Uiteindelijk meldde Digitale Stad zich, om binnen de gestelde voorwaarden de kabels aan te leggen. Het raadsvoorstel vroeg om een besluit, een GR oprichten met alle verplichtingen die daarbij horen.

Waarom twijfelen Ook D66 was vorig jaar volmondig voorstander van het uitzoeken van een GR-constructie. We geloofden dat er geen andere weg was om de zeer gewenste digitale bereikbaarheid in het buitengebied snel en goed te regelen. Op de dag voor de beslissende Raad kwam plotseling Glasvezel van Buitenaf met een voorstel om het netwerk toch aan te leggen én te exploiteren in Culemborg. Was er op de valreep toch een alternatief. Wat nu? Inderdaad, als het niet nodig is, dan liever geen GR. De gemeente draagt in de GR-constructie nogal wat risico’s. Deze GR gaat uit van 35 jaar exploitatie met 65% dekkingsgraad, dat is een lange tijdshorizon in telecom-land. Maar het belangrijkste is toch; – je wilt een goede vergelijking! Je wilt niet in zee met één partij, zonder een alternatief voorstel voor Culemborg ernaast te hebben kunnen leggen. Het alternatieve plan kwam echt te laat om deze nog goed te kunnen beoordelen. En een besluit tot uitstel zou de glasvezelaanleg voor ons buitengebied opnieuw vertragen.

Verdeeld gestemd D66 raadsleden hebben uiteindelijk verdeeld gestemd: 2 voor 1 tegen. De voorstemmers gaan ervan uit dat de kans groot is, dat de GR op termijn weliswaar geld gaat kosten, maar dat die kosten dan waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de kosten die nu gemaakt moeten worden voor het ontbinden van de samenwerking in Rivierenland. Bovendien is het GR-scenario dermate ver uitgewerkt, dat de voorstemmers denken dat dit sneller is gerealiseerd dan het (onduidelijke) alternatief. Bovendien is dit aanbod is voor de mensen in het buitengebied veruit het voordeligst. D66 wil voor hen bovenal een betrouwbare partner zijn. Voor de tegenstemmer wordt het risico als groot gezien en bovendien is de verwachting, de digitale markt staat niet stil! De verdeelde stemverhouding reflecteert goed de verdeelde gevoelens in de fractie over deze zeer lastige keuze.

Verkeer en vervoer
In de commissie stond het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) op de agenda. Dit plan komt in fasen langs de raad. Deze week lagen de netwerkkaarten op tafel van de diverse vervoersvormen: fiets, auto, vrachtverkeer. Als we deze kaarten aannemen, bepaalt dat de keuzes in prioriteiten per weg. D66 miste de kaart voor voetgangers. De wethouder zegde die toe. Het is nog niet duidelijk wanneer de kaarten voor debat in de raad terugkomen.

Afscheid Huib Clarisse van de raad
Na vier jaar neemt Huib Clarisse helaas afscheid als raadslid. Hij blijft wel als commissielid betrokken. Burgemeester Gerdo van Grootheest was vol lof over de senioriteit in Huib’s optreden. “Naar hem werd geluisterd”. Huib was in de raad een bruggenbouwer. Zijn relativeringsvermogen (“het is maar Culemborg”!) zal gemist worden. Gelukkig blijft Huib Clarissen als commissielid actief. Jos van Went zal zijn plaats in de raad vervangen.