Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 maart 2020

Gemeenteraadselen 12 maart

Corona en de maatregelen

Corona (Covid 19 virus) beheerste het gesprek tijdens de gemeenteraad van 12 maart. De Burgemeester en fractievoorzitters bespraken hoe de raad zo lang mogelijk kan functioneren als het Coronavirus verder oprukt. Eerste consequentie was dat het besluit over het Groenbeleidsplan die avond werd uitgesteld. De stemming over een amendement van het CDA kon spannend worden. Bij de VVD waren enkele zieken. Dit zou de stemming beïnvloeden. Zo zullen we van week tot week kijken wat het beste is voor Culemborg.

Nota Reserves en Voorzieningen

D66 Culemborg wil dat de ‘precario-‘gelden niet verdwijnen in de pot algemene middelen. Wethouder Collin Stolwijk presenteert een overzicht van alle spaarpotjes van de gemeente. Alle bedragen die staan gereserveerd voor taken die waarschijnlijk niet meer worden uitgevoerd. De meeste bedragen worden toegevoegd aan de algemene reserve. D66 Culemborg vindt het overzicht prima, maar heeft een specifieke bestemming voor de precario-gelden. Dit is geld is opgebracht door alle Culemborgers via de energierekening. D66 wil het geld besteden aan energie-maateregelen die Culemborgers (ook mensen met krappe beurs) direct profijt van hebben. D66 bereidt een amendement voor.

Weeskinderen Lesbos

Ook Culemborg geeft signaal aan kabinet voor weeskinderen uit Lesbos, D66 steunt de motie van GL.
Als er wordt besloten om vluchtelingenkinderen zonder ouders uit de hel van Lesbos te verlossen, dan zijn er ook enkele kinderen welkom in Culemborg. Dat signaal gaf de raad van Culemborg (behalve één fractie) met de motie Opvang bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen. Het kabinet kiest daar om allerlei redenen nu niet voor. Verschillende gemeenten laten met vergelijkbare moties zien, dat zij een stukje van de oplossing willen zijn. Mocht het zover komen: de opvang zal dan begeleid en gefinancierd worden door het NIDOS.

Bijeenkomst Buurtzorg en Corona maatregelen
De bijeenkomst over Buurtzorg van maandagavond 16 maart die D66 Culemborg organiseert, wordt vanwege Corona verplaatst naar een later tijdstip.

Doel informatieavond Buurtzorg is: Joan Rijcken is ervaringsdeskundige. Hij vertelt ons uit de praktijk, wat de Buurtzorg aanpak inhoudt. D66 Culemborg wil weten of die aanpak interessant is voor Culemborg. Mochten mensen interesse hebben laat het ons weten via info@d66culemborg.nl

Rinske van Noortwijk

Fractievoorzitter