Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2020

Gemeenteraadselen 2 april 2020

COVID-19

In Culemborg zijn momenteel 4 mensen overleden aan de gevolgen van Corona en er liggen nu 15 mensen in het ziekenhuis. We willen onze steun en medeleven uitspreken aan iedereen die geraakt is door deze stille ramp. Laten we met elkaar hopen dat het virus zo snel mogelijk voorbij is, we solidariteit betrachten en ook de veerkracht behouden om ons aan de maatregelen te houden in deze enerverende periode. We hopen dat de saamhorigheid die het heeft wakker geroepen in de stad behouden blijft.

Voorzichtig bezuinigen in tijden van Corona

Moeten we nu zo wel heftig gaan bezuinigen op cultuur, natuur, en andere zaken die het leven mooi maken, en die de stad nu juist harder nodig heeft dan ooit? Deze vraag stelt D66 Culemborg zichzelf hardop. Culemborg was bezig om 3 miljoen te bezuinigen, nog vóór de Corona crisis, vanwege de overschrijding van zorgkosten. Straks ‘na Corona’ zijn veel bedrijven en instellingen failliet en mensen werkeloos. De 3 miljoen bezuiniging is dan niet genoeg en de reflex is om daarop vooruit te lopen. We hebben echter juist dán mensen, initiatieven en organisaties nodig, die ons versterken en binden, zoals De Fransche School, de kinderboerderij, het Elisabeth Weeshuis, Odensehuis, Piano-wandelingen, Culemborg Blues, etc. Als we die wegsnijden, dan snijden we het hart uit de stad. We krijgen dan uiteindelijk niet alleen een grotere rekening, het zal Culemborg terug zetten in de tijd.

Redichemse Waard – houd blik op de toekomst!
Deze week kregen we een brief van het Collectief Redichemse Waard. Er is gedoe over toegangshekken en communicatie. Dat is jammer, daar gaat energie en goodwill verloren. Toch is het van groot belang om ons niet te afleiden van waar het in de kern om gaat: een mooie toekomst voor het gebied. Wij roepen de gemeente en het collectief op om – ondanks alles – schouder aan schouder te blijven staan en samen met de andere betrokken te blijven zoeken naar een eindplaatje dat recht doet aan alle belangen. D66 Culemborg draagt daar achter en voor de schermen graag aan bij.

Restaurant Op De Haven
Recent is de gemeente Culemborg eigenaar geworden van het restaurant Op De Haven, dit volgens de erfpachtovereenkomst die rust op de plek en binnenkort afloopt. D66 Culemborg roept de gemeente nu met klem op, om het restaurant niet direct te verkopen aan de hoogste bieder, maar om de jachthaven (stichting jachthaven en camping De Helling) in de gelegenheid te stellen om het te kopen. Hiermee wordt de economische en maatschappelijke positie van de jachthaven versterkt en behoud de samenleving van Culemborg invloed op toekomstige ontwikkelingen in dit bijzondere stukje stad.

Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter