Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 mei 2020

Gemeenteraadselen 14 mei 2020 

 

CULEMBORG GROENER

De Gemeenteraad van Culemborg stemde vóór een nieuw Groenbeleidsplan. Een mooi plan dat pleit voor meer groen en biodiversiteit. De discussie in de Raad ging niet over het plan, maar over het geld. Volgens sommige partijen is Culemborg groen genoeg. Voor D66 nog niet.

GENOEG PLANNEN, nu aan de slag!

D66 is blij met het plan, maar dat maakt Culemborg nog niet groener. Een beleidsplan is een voornemen, als je het niet uitvoert, verandert er niks. En dat kost geld.
Voorlopig hebben we genoeg plannen. Nu alleen nog afspraken maken over wie wat wanneer gaat doen. Dat beloofde de wethouder op aandringen van D66 en andere partijen. Het geld dát er is, gaat naar de uitvoering: – naar planten, – oevers, – bijenmengsels, -bomen en – biodivers beheer.
Die uitvoering kan volgens ons wel een duw gebruiken. De stad gaf het aan bij de Stadsvisie en in vele gesprekken over dit plan kwam het naar voren: meer groen en biodiversiteit. CDA, PvdA en VVD denken daar anders over en dienden een amendement in. Het amendement ging niet over groen, maar over geld. Met het amendement gaven ze een winstwaarschuwing af, dat ze niet willen investeren in groen, omdat de begroting onder druk staat.

SAMEN MET DE STAD

Daarnaast werden door andere fracties hele concrete suggesties gedaan over welke groenzaken de gemeente dan wél moest uitvoeren. D66 is juist blij met het feit dat het plan tot stand kwam in samenspraak met de stad. Wij moeten het dan als politieke partijen niet ‘beter weten’ en niet met inhoudelijke suggesties komen. D66 hoopt dat we straks bij de begrotingsbehandeling als Raad in afstemming óók gaan kiezen voor groen. Omdat groen bijdraagt aan leefbaarheid, gezondheid, spelen, fijnere buurten, biodiversiteit, een mooiere stad, een betere wereld. We geloven dat zich dat terugverdient.

INVESTEREN, juist in zwaar weer! 

Daarnaast realiseren we ons dat veel Culemborgers in deze tijd in zwaar weer zitten. Dan lijken zaken als groen, cultuur, erfgoed minder belangrijk. Natuurlijk is er een vangnet nodig voor mensen die het moeilijk hebben en gelukkig zijn er ook mooie initiatieven uit de stad opgestaan. En helaas kan lang niet alle leed worden voorkomen door de gemeente. Maar als we niet ook juist in moeilijke tijden blijven investeren in wat ons voedt en blij maakt, verschraalt en verhardt de stad en dat komt ons duurder te staan. D66 stemde vóór het Groenbeleidsplan, dat werd aangenomen en tegen het amendement, dat werd verworpen.


Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter