Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Algemene Beschouwingen juni 2020

Raad Culemborg in TEAMS (digitaal) bijeen.

Geachte voorzitter,

Van alle problemen van dit moment zijn dit volgens D66 nu de belangrijkste:

1.   Klimaatproblematiek en verlies aan biodiversiteit
2.  Tweedeling in de samenleving (tussen arm-rijk, geletterd-ongeletterd, wit- zwart, gezond-    ongezond, etc.)
3.  en het in de knel raken van Kunst en Cultuur in Nederland

Deze problemen bestaan, nu hier om ons heen en zijn levensgroot, maar veel mensen willen er niet naar kijken. Ze zijn zo fundamenteel en acuut, ze bedreigen de kwaliteit van leven, en onze identiteit en letterlijk ons voortbestaan.
De grootste ellende is, dat deze problemen niet worden opgelost door de VN, het IMF, de EU, Den Haag. Zij maken alarm-rapporten en beleid. Maar een van de belangrijkste plekken waar de oplossing vaste vorm krijgt is de Gemeente. Hier en nu, in onze Raad maken we keuzes die leiden tot echte actie. Dat legt op ons een grote verantwoordelijkheid. Wij kunnen kiezen, gaan wij bij wat wij beslissen vanavond de focus houden op deze problemen, of laten we ons leiden door wat wij denken dat kiezers willen horen.

Ofwel gaan wij het hebben over de verduurzaming van schoolgebouwen, samenwerken met de stad, vernieuwende zorg als Linawijs en behoud van het Cultuurfonds? Of over volières, OZB of een loze oproep om te stoppen met lokale bezuinigingen’.

Vanavond zijn dit voor D66 de belangrijkste punten:
• Wij willen investeren in duurzame energie. De Kadernota gaat wat ons betreft eigenlijk nog niet ver genoeg. Wij dienen een amendement in dat ervoor zorgt dat de 1,5 miljoen voor verduurzaming van onderwijsgebouwen, ook echt helemaal gaat naar energieneutraal maken en niet naar binnenklimaat of onderhoud. Wij zullen tegen alle voorstellen stemmen die knibbelen aan de budgetten voor de energietransitie.
• Wij willen investeren in groen. Het voorstel om hier 1,5 ton in te investeren vinden wij feitelijk nog veel te laag. Wij verbazen ons, dat diverse partijen zelfs de kleine bedragen voor groen nog willen wegbezuinigen.
• Geen bezuiniging op Cultuur. Cultuur is geen luxe, het is bepalend voor onze identiteit, het houdt ons de spiegel voor, het biedt levensgeluk. D66 zal cultuurbudgetten beschermen, tegen partijen zoals het CDA die het hele Cultuurfonds wil schrappen.
• Wij investeren in verbinding met de stad. Hiervoor dienen we met GL een motie in. De Democratie verandert, mensen willen meer zelf beslissen. We gebruiken nog veel te weinig de denkkracht en creativiteit uit de samenleving. We staan nog te weinig in verbinding met moeilijk bereikbare groepen. We beslissen te vaak over mensen, i.p.v. met mensen. We geven te weinig ruimte aan sociaal ondernemers.
• D66 gaat mee met het amendement om Linawijs te blijven steunen, als bijzonder voorbeeld van de transitie in het sociaal domein. Het verbaast D66, dat we wél steeds de subsidiebedragen van Linawijs en Odensehuis ter discussie stellen, maar niet die van systeemspelers als Elk Welzijn. Dit laat zien, dat de transitie in het sociaal domein in Culemborg nog niet op stoom is.

Deze keuzes kosten geld. En hoewel de Jaarrekening over 2019 een plus laat zien en de Begroting van 2021 sluitend is, staan er bezuinigingen voor de deur. D66 Culemborg vindt het verdedigbaar dat de OZB omhoog gaat. Het is geen leuke boodschap naar kiezers, hoewel het overgrote deel van de inwoners de verhoging niet wezenlijk zal merken. Maar de opbrengst stelt ons in staat om te doen wat komende generaties van ons verwachten: zorgen voor een Duurzame, Groene- en Sociale stad.

Tot slot, D66 wilde al in 2014 een Raadsakkoord. Het Raadsprogramma is een eerste stap en het gaat nog niet vlekkeloos. Het feit dat VVD en SP zich terugtrokken maakt het ook niet makkelijker. D66 wil graag het werken met het Raadsprogramma laten evalueren, nog ruim voor de verkiezingen. Omdat wij ons blijven afvragen hoe wij de rol van de Raad mee kunnen laten groeien met de ontwikkelingen in de samenleving.

Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter