Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

GEMEENTERAADSELEN 16 juli 2020

Zon en wind in Culemborg
Culemborg werkt mee aan de Regionale Energiestrategie Rivierenland. Hierin staat wat wij als regio gaan bijdragen aan de landelijke doelstelling voor het opwekken van energie. Er zijn 30 RES-en in het land en ze gaan alleen over zonne-en windenergie. D66 vindt dat er een prima RES-bod ligt. Culemborg draagt proportioneel bij en daar zijn we trots op. Jammer dat andere Rivierenland gemeenten wat achterlopen. Alle aandacht moet nu gaan naar snelle uitvoering. In de raad lag de RES ook goed. Enkele partijen gaven echter aan dat wind en zon niet genoeg zullen zijn om de einddoelen te halen. Zij kwamen met een motie om de weg naar andere opwekmethoden ook open te houden. Daar zijn we niet op tegen, als het de wind en zonne-ambitie maar niet frustreert. Uiteraard moeten we de ontwikkeling van bijvoorbeeld aqua-thermiek, geothermie, stromingsenergie goed in de gaten houden. Deze vormen zijn alleen nog niet rendabel. Dat geldt momenteel ook voor lokale opslag van energie, zoals in waterstof.
Het raadsvoorstel RES werd unaniem aangenomen, de motie ook met 5 stemmen tegen. D66 stemde in beide gevallen vóór.

Inspreker “Maak Eva Lanxmeer witte zone 5G?”
Er is een petitie overhandigd aan de burgemeester met het verzoek om 5G niet uit te rollen in de wijk Eva Lanxmeer. De petitie is getekend door 2/3 van de wijkbewoners. Nog niet helder is, hoe het overige een derde deel er tegenaan kijkt en hoe het proces eruit zou moeten zien om de witte vlek te regelen. D66 vindt de invoering van 5G een landelijk issue. Het creëren van een witte zone is lokaal. Maar het proces om tot zo’n vlek te komen ligt in de handen van de wijkbewoners. Daar gaan de gemeentelijke organisatie en de raad in principe niet over.

Zomerreces tot 14 september
De raad is met vakantie tot 14 september. In de tussentijd zijn we wel per mail bereikbaar. Fijn dat we na de zomer weer voorzichtig bij elkaar komen in de raadszaal. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!!

Mee denken en doen
Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail, of contact opnemen met fractievoorzitter Rinske Noortwijk Rinske.van.Noortwijk@raadslid.culemborg.nl of voorzitter van het bestuur Dagmar Kusters info@d66culemborg.nl.

Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt plaats na de zomervakantie. We zullen het dan o.a. hebben over WMO jeugd en potentiële toekomstige woningbouwlocaties. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg. Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 14 september 2020.

Ledenbijeenkomst donderdag 24 september 2020 van 20.00-22.00
Graag nodigen we jullie uit voor een ledenbijeenkomst. Verschillende leden gaven al aan behoefte te hebben aan samenkomen. Zoals gesteld is het bestuur daar terughoudend in geweest vanwege corona. Maar natuurlijk hebben wij ook zin jullie weer te zien! Omdat de behoefte voornamelijk ligt in inhoudelijke discussie, zal de bijeenkomst voornamelijk daar ruimte voor maken. We nodigen alle leden en andere geïnteresseerden graag uit op donderdag 24 september 2020 van 20.00-22.00. Locatie volgt. Graag horen we welke onderwerpen er leven en besproken kunnen worden.

Bestuursleden gevraagd
Vind je het leuk om je in te zetten voor de lokale politiek? Wij zoeken bestuursleden! Als bestuurslid kan je verschillende taken en rollen oppakken. Bijvoorbeeld het organiseren van themabijeenkomsten, AAV’s, en campagne-activiteiten, of het bijhouden van de website. Er is veel vrijheid en ruimte voor eigen ideeën. In overleg besteed je veel, of wat minder tijd. Past dit bij jou? Neem contact op met Dagmar Kusters (dagmar.kusters@gmail.com / 06-21872340) voor een kop koffie en meer informatie.