Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Gemeenteraadselen 17 september 2020

GEMEENTERAADSELEN 17 september 2020
De raad is weer van start na een lang zomerreces, Coronaproof in de stadszaal. Lees mee in wat er speelt en wat er binnenkort aankomt. Het wordt een heftig najaar.

PEILING: – Culemborgers waarderen hun eigen stad De gemeentelijke beleidsmonitor is uit en werd toegelicht in een Commissievergadering. Dit is een thermometer die zegt hoe het er voor staat in de stad door de ogen van haar inwoners. Een groot aantal willekeurig gekozen mensen is bevraagd over diverse zaken als veiligheidsbeleving en saamhorigheid. (Let op: het gaat om beleving, niet om feiten als aantal inbraken etc.) Over het geheel genomen stijgt Culemborg licht in de peiling. Punt van zorg is dat veel mensen zich gediscrimineerd voelen (meer dan 18%). Ook zijn er enkele wijken (Binnenstad, Achter de Poort, Terweijde, Nieuwstad) waar verschillende problematieken samenkomen. Dat is niet nieuw, de huidige aanpak is kennelijk niet voldoende. De rapportage Culemborg Leefbaarheid en Veiligheid: https://www.culemborg.nl/file/9748/download en Culemborg Sociale kracht:  https://www.culemborg.nl/file/9749/download treft u hier aan. D66 gebruikt de monitor bij de begrotingsbehandeling later dit jaar.

WEEKMARKT en verzelfstandiging
Het reilen en zeilen van de weekmarkt was altijd de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er komt nu een stichting van markt-ondernemers die dit nu in eigen hand neemt. Voor de markt zelf en de bezoekers verandert er niets. Enkele winkeliers en een vertegenwoordiger van een kerk hebben tijdens de vergadering ingesproken. Zij ondervinden last van de huidige opstelling van de markt, die o.a. hun ingang blokkeert, rommel en visluchten achterlaat en de communicatie frustreert. Een aantal winkeliers ziet daarom liever een overkoepelende onafhankelijke organisatie van de weekmarkt, die niet alleen de belangen van marktkooplui, maar ook die van winkeliers, kerk en de gemeente behartigt. Door D66 zijn er vragen gesteldom deze belangen vanuit de middenstanders, horeca en kerk beter te borgen en de gemeente te positioneren. Met name speelt “communicatie” hierin een belangrijke rol. Lukt het de portefeuillehouder om de beantwoording nog tijdig te doen dan staat de verzelfstandiging weekmarkt op 1 oktober geagendeerd in de Raad.

BUURTZORG – gesprek met ervaringsdeskundige Johan Rijcken 14 oktober Om de zorg te verbeteren en de kosten te beheersen, willen we de zorg minder bureaucratisch en minder ‘over-georganiseerd’ laten zijn en willen we de mensen die daadwerkelijk de zorg verlenen meer vertrouwen. Dit zijn uitgangspunten voor Jos de Block die Buurtzorg opzette. Culemborger Johan Rijcken werkt (samen met Jos de Bock) in de zorg, volgens het Buurtzorg principe, en adviseert diverse gemeenten. Graag leren we van zijn ervaringen met het oog op de zorg in Culemborg, tijdens een bijeenkomst op 14 oktober. De bijeenkomst wordt georganiseerd door D66 Culemborg en is vanwege COVID-19 alleen toegankelijk voor genodigden. We proberen nog een livestream voor belangstellenden te organiseren.

Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter, D66 Culemborg