Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 april 2021

GEMEENTERAADSELEN 15 april 2021

Op donderdag 15 april waren er commissie- en raadsbijeenkomsten. Deze vergaderingen vinden nog steeds digitaal plaats. In deze “Gemeenteraadselen” informeren wij jullie over de inbreng van D66.

Toekomst restaurant Op de Haven 

In een commissievergadering werd de toekomst van restaurant Op de Haven besproken. Het restaurant staat al geruime tijd leeg. De SJHC heeft een voorkeursrecht voor de pacht van het restaurant. Ze maken geen gebruik van dit recht. Nu kan de gemeente het pand op de vrije markt aanbieden. De gemeente stelt dezelfde voorwaarden aan de pacht/koop op de vrije markt als aan SJHC zijn aangeboden. Daarnaast stelt het College de voorwaarde dat een nieuwe eigenaar of exploitant moet samen werken met SJHC. Aan de Raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

De Raad heeft voornamelijk vragen gesteld over waarborgen dat er daadwerkelijk een restaurant komt in Op de Haven, en dat het niet wordt verkocht aan iemand met andere plannen. Het College deelt deze zorg van de Raad en doet hier toezeggingen over. Daarmee kon D66 instemmen met het raadsvoorstel. Omdat andere raadsleden de waarborgen concreet terug wil zien, is het besluit over Op de Haven toch uitgesteld. D66 vindt dit jammer, omdat uitstel het moeilijker maakt om deze zomer nog een restaurant te openen in Op de Haven.

Onderzoek woningbouwlocaties

De Raad vindt het fijn om vroegtijdig kaders te stellen over woningbouwloacties en heeft dat ook gedaan. Er zijn bijvoorbeeld extra kaders meegegeven over de verdeling duur / middelduur / goedkope woningbouw. D66 heeft vragen gesteld over de doorlooptijd en kosten van het onderzoek, die goed zijn beantwoord door het College. D66 is positief over het voorstel en heeft vooral benadrukt dat de inbreiding die voorgesteld wordt bij ons past. Door binnen de stadsgrenzen te bouwen houden we het buitengebied groen. Uiteraard behouden we ook de bestaande groenstroken in de stad.

Raadsvoorstel uitgangspunten woningbouwontwikkeling Honddijk 11 en Driehoek Rijksstraatweg

In de vorige gemeenteraadselen (1-6 april) gaven we al aan dat D66 goed uitgewerkte plannen ziet voor om enerzijds een goedlopende onderneming in Culemborg te faciliteren bij uitbreiding op een locatie die past in Culemborg, en deze kans anderzijds te benutten voor extra woningbouw. We zien de locaties Honddijk 11 en Driehoek Rijksstraatweg als goede locaties voor inbreiding, of in ieder geval  bouw binnen de randweg om Culemborg. In het participatietraject krijgen ook bewoners-belangengroepen (de wakende Hond en Topla) een plek. Na nog debat in de Raad kwam er  gelukkig groen licht om voorspoedig aan de slag te kunnen met deze uitbreiding en het diverse woningaanbod. We zijn dan ook verheugd dat de raadsvoorstellen zijn aangenomen.

Motie KNIL Graven 

Op 21 april jl. was het zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers, KNIL-militairen en hun families, op dienstbevel naar Nederland kwamen. Door verschillende gemeenten is het verzoek van de stichting Maluku4Maluku, die met een landelijk initiatief aandacht vraagt om de graven van de 1e generatie KNIL-veteranen een bijzondere status te geven, ingewilligd. Ook de burgemeester van Culemborg heeft de brief aan de MP medeondertekend voor erkenning van het aangedane leed. En met deze motie schaart ook de gemeenteraad Culemborg zich unaniem achter een grote wens vanuit de Molukse gemeenschap in haar stad. In overleg met nabestaanden en/of vertegenwoordigers zal naar een passende vorm worden gezocht.

Mee denken en doen 

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt digitaal plaats op 22 april 2021 om 20:00 uur. We zullen het dan o.a. hebben over de stationsomgeving, het accommodatiebeleid, de het beleid sociaal domein en wvttk. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de commissie- en raadsvergadering digitaal live volgen.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 20 mei 2021.

Fractie D66 Culemborg