Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 april 2021

digitaal Werkbezoek ElkWelzijn

Tijdens ons fractieoverleg van 22 april mochten we ons verheugen op het digitale bezoek van de directeur en een wijkcoach van ElkWelzijn. Jl. februari bracht Dorine Ottevanger, directeur en bestuurder, het werkplan ElkWelzijn 2021 uit en nodigde de fracties uit om digitaal- of in klein gezelschap, weer eens een kop koffie te drinken om informatie uit te wisselen. En nu was het zover. Met Alice Versluis gaf zij een toelichting op de toekomstplannen en een terugblik van opgedane ervaringen met inwoners, initiatieven en vrijwilligers.

In eerdere instantie sprak onze fractie (beleidsplan sociaal domein) haar zorgen uit over de stijgende kosten op WMO en Jeugd. D66 kijkt kritisch naar de rol van de professional en het sociaal wijkteam. Wij zijn voorstander van een Buurtzorg aanpak voor de inwoners van Culemborg met kleine zelfstandige teams van professionals, dichtbij en in verbinding met inwoners voor zorg en welzijn.

In het gesprek komen de ervaringen en inspanningen maar ook de plannen voor een doorontwikkeling met de professional die kansen benut en ruimte pakt om laagdrempelig met inwoners uiteenlopende kwesties een stap verder te brengen, aan de orde. Met een team van 18 fte zet ElkWelzijn zet ElkWelzijn zich in voor de stad.

Voor ons blijft het belangrijk dat dit met zo min mogelijk management gebeurt. Ook de ruimte die gelaten wordt aan initiatieven waarbij inwoners een reëel kans ervaren om ideeën te ontplooien is voor ons belangrijk en dat dit slechts waar dit nodig is, wordt begeleid. Voor de zorg en het welzijn van de jeugd is aansluiting en doorontwikkeling van het sociaal wijkteam met daarin een belangrijke rol voor de praktijkondersteuner Jeugd (PoHJ) essentieel voor de kwaliteit van de jeugdzorg en ook om de kosten te reduceren.

Wij danken Dorine en Alice zeer hartelijk voor het kijkje in de keuken en wensen hen succes.