Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 juni 2021

Lijsttrekker D66 Culemborg bekend!

Leden van D66 Culemborg kiezen Dagmar Kusters als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De leden zijn verheugd en hopen dit later te vieren als de coronamaatregelen het weer toelaten. Met de verkiezing als lijsttrekker heeft zij het stokje van afdelingsvoorzitter overgedragen aan Rard Metz.

Dagmar is geboren in de Betuwe, en woont sinds 2008 in Culemborg. In het bestuur van D66 Culemborg is Dagmar sinds 2013 actief in verschillende functies. Daarnaast ondersteunt zij de fractie inhoudelijk. D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Deze zin is voor Dagmar de inspiratie voor de stad Culemborg. Voor haar betekent het dat iedereen welkom is en mee mag doen. Vrijheid voor het individu, en sociaal naar het collectief. Maar hoe vrij ben je als je bijvoorbeeld geen huis kan kopen in je eigen stad? Op inhoud wil Dagmar daarom de komende jaren meewerken aan bijvoorbeeld de woonopgave, zonder het duurzame groene karakter van onze stad te verliezen. Ze vindt het belangrijk dat er gelijke kansen zijn in onderwijs in arbeidsmarkt. Want ook zonder kansen ervaar je geen vrijheid. Daarnaast wil zij in een post-corona samenleving zorgen dat de voorzieningen in de cultuursector blijven bestaan. Juist in moeilijke tijden moeten we blijven investeren in wat ons voedt en blij maakt.

Dagmar wil een bijdrage leveren aan samenwerking in Culemborg: in de Raad, met de regio, met het Rijk, en vooral met alle Culemborgers. Zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Zij brengt ervaring mee met samenwerking In Brussel, Den Haag en meer lokaal in het onderwijs. Op dit moment werkt ze als beleidsmedewerker voor het ministerie van Defensie.

Nu de lijsttrekker bekend is, wordt in augustus een begin gemaakt met de invulling van de overige plaatsen op de lijst. Voor het verkiezingsprogramma hebben al bijeenkomsten plaatsgevonden over ondermeer duurzaamheid, wonen en onderwijs. Het programma wordt door de leden van D66 eind dit jaar vastgesteld.