Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Algemene Beschouwingen Kadernota 2022 ev.

D66 Culemborg, maandag 5 juli 2021

Meneer de voorzitter,

D66 en deze kadernota. Wij gaven eerder mee:

  • Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit
  • Overbruggen van tegenstellingen in de maatschappij
  • Beschermen van kunst en cultuur

In corona-tijd blijft het belangrijk hierin te investeren. Dat heeft het college gedaan.

Onze fractie neemt u nog graag mee in drie onderwerpen: groene aders, samenwerken met de stad en bereikbaarheid.

  1. Groene aders

Zoals velen van ons maak ik steeds vaker “ommetjes” en leer ik nog meer stukjes Culemborg kennen en geniet volop van het groene karakter van onze stad. Wat steeds weer opvalt zijn de groene aders tussen de woonwijken die alles verbinden met elkaar, met de Lek, met het buitengebied. Natuurlijk en effectief. In het onderzoeken van toekomstig wonen op Pavijen zien wij aanknopingspunten om door inbreiding zoveel mogelijk groen te behouden. Het is de wijze van inrichten waarop D66 de toekomstplannen zal beoordelen. Een aanzet is gemaakt met de Regionale Energie en Adaptatie Strategie. Nu komt het aan op de uitvoering.

  1. Samenwerken met de stad

D66 vindt dat dit o.a. goed gaat bij het ontwikkelen van woningbouw op het terrein van Van den Hurk samen met “De Wakende Hond”. Hoewel ook fouten zijn gemaakt en een evaluatie noodzakelijk is gebleken, hebben we in het dossier Windmolens nieuwe manieren van samenwerken met ondernemers en bewoners verkend. Onze fractie benadrukt graag hoe belangrijk het is dat we durven pionieren. Ook al kan het wel eens mis gaan! Blijf nieuwe vormen van burgerparticipatie ontwikkelen. Als voorbeeld; de pilot die de leefbaarheid in Achter de Poort moet gaan verbeteren. We willen dat plannen maken ‘over’ de wijk vervangen wordt door in gesprek te gaan met inwoners, met jongeren! Samenwerken in de stad gaat juist ook over dingen samen doen. De Brede school vormt hiervan een mooi voorbeeld. Corona en sluiting van scholen maakten dat er minder kinderen bereikt werden, maar dit is hopelijk van korte duur! Fijn dat de wijkteams en vrijwilligers de zomer-activiteiten oppakken met de thuisblijvers. Ook bij de totstandkoming van visies op detailhandel, evenementen en horeca kregen ondernemers en inwoners een plek. Onze fractie ziet hier een mooie aanzet voor een bruisende binnenstad waar we allemaal van profiteren. Voor de cultuurvisie zijn vraag en aanbod verbonden door in gesprek te gaan met uitvoerders, aanbieders en afnemers. Enkele organisaties nemen nu het voortouw om kunst en cultuur in de stad tot (nog) grotere bloei te brengen, fantastisch! Het burgerinitiatief Odensehuis wordt onderdeel van een dementíe-vriendelijk Culemborg, D66 is nieuwsgierig  naar de afhechting van dit initiatief en de totstandkoming van een structurele financiering.

  1. Bereikbaarheid

Terugkomend op mijn wandelingen denk ik aan een aantrekkelijke wandelroute om vanaf het Station de binnenstad te bereiken. Die gedachte brengt mij naar bereikbaarheid in een breder perspectief. Voorzieningen in de openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen. Zorg- en welzijn professionals zijn dichtbij en laagdrempelig. De Huisarts blijft aandachtspunt en een plek voor de Praktijk ondersteuner Jeugd is wat ons betreft een feit. D66 wil de zorg bereikbaar houden voor inwoners die dit nodig hebben. Grip op de uitgaven WMO en Jeugd zijn daarom noodzakelijk. Reikhalzend zien wij uit naar het dashboard, kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, etc..  We praten er nu toch echt al veel te lang over.

Tot slot

D66 wil een groene uitwerking met de kaders die we vandaag stellen en (burger)participatie is geagendeerd. En een goede bereikbaarheid draagt bij aan faire kansen voor wie dit nodig heeft en dit wordt in uiteenlopende dossiers waargemaakt.

Dank u wel.

 

Josefien Rooks

Fractievoorzitter

D66 Culemborg.