Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 september 2021

Grafische weergave Art. 1 in Raadszaal Culemborg

Art. 1 van de Grondwet in Raadszaal

Onthulling grafische weergave van Art. 1 in Raadszaal Culemborg.

 Beste collega raadsleden, geacht college,

Het is een eer om als ambassadeurs Art. 1 vandaag hier te staan. Heel fijn dat wij als jullie vertegenwoordigers vandaag een stap mogen maken in het proces om Art. 1 van de grondwet daadwerkelijk met elkaar te omarmen en in de geest hiervan onze werkzaamheden verder te ontwikkelen als Raad en College Culemborg.

Tijdens deze raadsperiode hebben we op verschillende momenten aandacht gevraagd voor onderwerpen en thema’s die te maken hebben met voeren van een inclusief beleid en gelijkwaardigheid. Om tot raadsambassadeurs te komen zijn er vanaf medio 2019, met toen nog wethouder Simon Buwalda, momenten geweest om initiatieven vanuit burgers die om uiteenlopende redenen soms niet vanzelfsprekend een plek kregen, gerichter en actiever te verbinden met de raad. Hiervoor is ruimte maken in onze hoofden en harten nodig van ons als hoogste orgaan van de gemeente. Samen werken aan een optimale klimaat vraagt -dag in en dag uit- dat we voorkomen dat er uitsluiting en achterstelling plaatsvindt en ook het wegzetten van mensen tot het verleden gaat behoren. Speciaal als ambassadeurs willen we in contact zijn met inwoners, het gesprek aangaan om hun ervaringen te vernemen, en met een open en faire blik, die bijdragen te leveren die in ons vermogen liggen voor beleid en kaders.

Graag noem ik hier de personen waarmee we gestart zijn: ex-raadslid Conny de Laat die o.a. voor Culemborg Regenboogstad mooie bijdragen heeft geleverd, in december 2021 mogen wij hier de regenboogconferentie houden, collega raadslid Ahmed Salama die vanuit multicultureel perspectief interessante aandachtspunten belichtte en ex-commissielid Henk Witte die aandacht vroeg voor beleid om stadsgenoten met een zichtbare of onzichtbare fysieke beperking echt mee te laten doen, zie de oprichting van de stichting Culemborg Toegankelijk. Inmiddels vormen Mischa Peters, Han Braam en ik het team raadsambassadeurs, wij hebben op een zeer prettige manier samengewerkt om dit moment, de presentatie en onthulling van het grafisch werk in de raadszaal.

Hierna volgt een bijdrage van zowel Mischa Peters als Han Braam, ambassadeurs.

Dank…en vervolg Josefien Rooks

 Als – Raadslid van de week in november 2020- zei ik op de vraag:

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk? 
“Dat iedereen meedoet maar bovenal de uitnodiging ervaart om te participeren en naar behoefte deelneemt op uiteenlopende-en onderbelichte thema’s. Hiervoor is het nodig wat vaker Art. 1 van de Grondwet te memoreren zodat we deze gezamenlijk en adequater, handen en voeten kunnen geven. Het is nu veelal theorie, een wettekst die we denken te kennen en waarvan we zeggen dat we ernaar handelen. In de vele facetten van raad en raadswerk houden we echter nog te weinig rekening met dit kader. Als ambassadeur Art. 1 wil ik meewerken aan de totstandkoming van een kunstwerk met daarop de tekst van de grondwet. Een kunstvorm, prominent in de raadszaal, die ons juist in deze tijd van uitvergroten van verschillen af en toe doet realiseren wat voor ons de essentie is van hoe wij willen samenleven, en kunnen werken aan verbinding en zichtbaar investeren op de inclusie agenda.”

En hier staan we dan in aanwezigheid van de grafisch ontwerper Arjan Middelkoop. Mag ik de burgemeester, dhr. Van Grootheest, voorzitter, Gerdo, …….  Vragen het kunstwerk te onthullen, dan licht ik het werk nog toe.

Wat zien we hier:  Toelichting grafisch kunstwerk voor de Raadszaal in opdracht van de gemeenteraad.

Uitgangspunt: artikel 1 van de grondwet.

* Toegevoegd hierbij zijn de begrippen handicap en seksuele gerichtheid vanuit de voorgenomen wetswijziging.

De ontwerper:  “Het is een weergave van waar wij als gemeente Culemborg voor staan. Vandaar dat het kenmerkende monument van de oude spoorbrug is toegevoegd die staat voor duurzaamheid, innovatie en verbinding.  De verbinding wordt weergegeven in de tekst zelf, maar ook in de gekozen kleuren. Culemborg is een regenbooggemeente. Het gedachtengoed hiervan sluit naadloos aan bij artikel 1. De complementaire kleuren van de regenboog zijn toegepast in de woorden. De kaart van Culemborg die er overheen ligt, is weergegeven in alle kleuren van de regenboog. Samen vormen zij een harmonieus geheel. Deze symbiose van kleuren geeft de diversiteit van het leven in onze stad weer: niet zwart-wit, maar altijd iets er tussenin.”

Dank allen.

PS  Arjan is nog even aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Josefien Rooks, Fractievoorzitter D66

Ambassadeur art. 1 vanaf eerste uur.