Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Dagmar beëdigd als commissielid in Raad

Op 23 september is Dagmar Kusters tot commissielid is beëdigd. Dagmar is al volop betrokken bij het fractieoverleg maar wilde graag een formele rol als commissielid D66. Dit geeft haar de kans om toegang tot de stukken te hebben en ervaring op te doen met onderwerpen in de directe omgeving van de raad, haar leden en het college. Dagmar heeft deze stap zorgvuldig gewogen en is transparant geweest over haar relatie met de huidige wethouder. In de dagpost heeft ze dit proces toegelicht aan het college, de griffie en de raad en dit wordt gewaardeerd.

Als fractie zijn we blij met de toetreding van Dagmar en wensen haar veel succes.