Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 september 2021

Gezellige Afdelingsvergadering

Op het einde van een zonnige vrijdagmiddag, 24 september, was er een gezellige afdelingsborrel met leden van D66 Culemborg in de Theetuin op de Honddijk met heerlijke happen van cateraar Lot.

Tegelijkertijd was het onze afdelingsvergadering waarin de voorzitter Rard Metz de stand van zaken op een aantal lopende zaken van o.a. verkiezingscommissie, lijstadviescommissie, wethouder commissie en campagnecommissie aan de orde stelde en woordvoerders een plek gaf. Respectievelijk zijn door Collin Stolwijk, Rinske van Noortwijk, Marcel Fränzel en Josefien Rooks over ontwikkelingen in de portefeuille de zaken geschetst, teruggekoppeld en afspraken gemaakt. Er waren uiteenlopende vragen en na een levendige discussie en is vastgesteld dat er een mooie voortgang op de onderdelen is geboekt. Ga zo door!

Dank voor ieders inzet en fijn dat we na deze ontmoeting met raadpleging van onze leden de routing naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kunnen voorzetten!

Dagmar Kusters is de nummer 1 van de D66 lijst Culemborg. In de komende weken wordt de lijstvolgorde verder bepaald en nog aan de leden voorgelegd. Deze gesprekken met kandidaten voor een verkiesbare plek zijn inmiddels gepland. Jan de Geus, D66’er uit onze buurgemeente West Betuwe, is de voorzitter.

Het verkiezingsprogramma VP is in concept gereed en plan voor verspreiden en voorstellen voor amenderen is vastgelegd. Op 6 november verwachten we het bijgewerkte VP naar de leden te kunnen sturen. Het plan is om op vrijdag 19 november een volgende afdelingsbijeenkomst te organiseren ter afronding. In de komende tijd wordt ook aan het communicatieplan gewerkt.