Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 oktober 2021

GEMEENTERAADSELEN 28 oktober 2021

 

Na de vorige raads- en commissievergadering zijn er deze maand naast een week herfstvakantie verschillende fractie-afstemmingen geweest. Ontwikkelingen bij de AVRI, Fair Play en de voorbereiding van vragen op najaarsrapportage en de begroting 2022 zijn geagendeerd en gezamenlijk opgepakt.

Er zijn o.a. verschillende technische vragen ter verduidelijking op de jaarstukken ingediend en deze zijn inmiddels beantwoord. In de commissie van jl. donderdag is men gestart met de nadere toelichting en bestuurlijke vragen. Deze commissie wordt op maandag 8 november voortgezet. Onze inzet gaat met name naar grip op sociaal domein en de toename kosten Jeugd, nieuwbouw mogelijkheden Hospice ondersteunen, HUB Rivierenland voor concreet vormgeven verbinding arbeid -onderwijsmarkt e.a.

Op donderdag 11 november va 16:00 uur zijn de algemene beschouwingen met najaarsrapportage en begroting 2022.

Tijdens de Raad van 28 oktober waren er verschillende insprekers van FairPlay, vrijwilligers Vluchtelingenwerk en over skatepark initiatief.

Daniel  Jumulet, het collega raadslid en jarenlang fractievoorzitter namens de Christen Unie heeft de raad verlaten. Wij danken hem heel hartelijk voor de prettige samenwerking en niet aflatende inzet in de raad en met onze fractie.

Naast verschillende Hamerstukken is in de raad verder gedebatteerd over het regieplan Binnenstad. Het amendement van de VVD voor een nader tijdslijn en raming van de kosten is aangenomen. Ook onze motie die we samen met GL hadden voorbereid heeft het gehaald.

In onze motie roepen wij op om vooral van ervaringsdeskundigen gebruik te maken rondom toegankelijkheid en inclusiviteit in onze stad en win-win situaties te creëren en stappen te zetten op dit vlak, voor zichtbaarheid van de regenboogstad ook aan iets ruimtelijk te denken en in 1e of 2e kwartaal 2022 in een informatienotitie aan te geven wat stand van zaken uitvoering is. Dit ook mee te nemen in overdrachtsdocument naar nieuwe raad.

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt plaats op donderdag 4 november. We spreken dan om half 8 met de Fietsersbond Culemborg waarna de reguliere agenda van de fractie wordt gevolgd. Vanaf 20 uur in de Raadskamer. We gaan dan in ieder geval de inzet voor de algemene beschouwingen bespreken.

De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 28 oktober 2021.

 

Fractie D66 Culemborg