Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 december 2021

Windturbines Culemborg

Voor het maken van een Windwijzer Culemborg zijn een aantal vragen beantwoord:

1) Vindt uw partij de plaatsing van windturbines op de voorgenomen locatie acceptabel, zo ja, hoeveel windturbines en van welke maximale tiphoogte ?
2) De Raad van State laat in haar uitspraak van 30 juni jongsleden de mogelijkheid open om als gemeente zelf nieuwe milieunormen te stellen. Staat uw partij hiervoor open of sluit u dit nadrukkelijk uit en wilt u wachten tot er nieuwe landelijke milieu normen zijn vastgesteld ?

Antwoorden:
Ja, D66 Culemborg vindt de plaatsing van windturbines op de voorgenomen locatie acceptabel. Culemborg heeft volgens D66 de opdracht klimaatneutraal te worden. Dat betekent keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van wind- en zonne-energie. We hebben niet de luxe om die keuzes uit te stellen; het klimaat wacht niet. D66 is voorstander van een mix aan nieuwe energiebronnen. Windturbines die passen bij de Culemborgse schaal zijn daar een onderdeel van.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we rekening houden met mensen die in het gebied van de voorgenomen plaatsing van windturbines wonen, en dat we hun mening horen. Er is veel weerstand, maar er moeten ook keuzes worden gemaakt. D66 vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan meepraten. We willen hun wensen, bezwaren en ideeën serieus nemen. We zijn transparant over het keuzeproces wat we moeten aangaan en accepteren de uitkomst. Over de hoeveelheid en de hoogte van de windturbines willen we graag met alle belanghebbenden in overleg. D66 is van mening dat er een ambitie moet liggen waarover we in gesprek willen gaan. De ambitie voor D66 is om maximaal 6 windmolens te plaatsen. Het aantal en de hoogte zou aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld tot maximaal 210 m tiphoogte.

We nemen, net zoals bij andere ingrijpende veranderingen, de eventuele risico’s en gevolgen voor de gezondheid van inwoners zeer serieus. We vinden het daarom belangrijk dat voor die gevolgen en effecten de (aanstaande) landelijke normen worden gehanteerd. Normen die gebaseerd zijn op de laatste door het RIVM gevalideerde stand van de wetenschap. D66 is terughoudend met het voeren van een discussie over lokale milieunormen. Tegelijkertijd mag het wachten op nieuwe landelijke normen van de overheid niet te veel vertraging opleveren voor windmolens in Culemborg. Want, zoals wij eerder schreven, het klimaat wacht niet.

Met democratische groet,

Lijsttrekker D66 GR22 / Dagmar Kusters

Fractie D66 Culemborg / Josefien Rooks