Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 december 2015
Twitter verslag van Martijn Hoogendorp als toeschouwer bij raadsvergadering over de Redichemse Waard.

Twitter verslag van Martijn Hoogendorp als toeschouwer bij raadsvergadering over de Redichemse Waard.

De gemeente geeft aan de beslissing rondom de Redichemse Waard moeilijk te vinden. De gemeente wil geen dubbelrol spelen ( zichzelf controleren). De gemeente wil echter het gebied wel openhouden voor Culemborgers. Tijdens de raadsvergadering waren er meerdere sprekers aanwezig. De eerste spreker de heer Blokland gaf aan dat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 december 2015
D66 Culemborg nodigt je van harte uit voor de bijeenkomst op donderdag 28 januari 2016

D66 Culemborg nodigt je van harte uit voor de bijeenkomst op donderdag 28 januari 2016

In de gemeente Culemborg is door een aantal burgerinitiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zoals de oude Gelderland fabriek en het Werk aan ’t Spoel en de nieuwe rolverdeling tussen gemeente en overige grote partijen als ontwikkelaars, corporaties en aannemers bij grotere bouwprojecten de vraag gerezen hoe wein de toekomst om moeten gaan met…

Bekijk nieuwsbericht
Culemborg in ontwikkeling

Culemborg in ontwikkeling

De fractie van D66 in de gemeenteraad is niet gelukkig met het besluit van het college om de erfpacht in de Redichemse Waard te beëindigen. We hebben in juli gevraagd om dit besluit niet uit te voeren en ons als raad goed te informeren. In een informatienotitie heeft het college alles op een rij gezet.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 november 2015
Zorgen

Zorgen

In Nederland zorgen we steeds meer. Misschien heeft u daar zelf ervaring mee als u zorgt voor een bekende of u ontvangt misschien wel zelf zorg. Nog niet heel erg lang geleden leek het zorgen voor een ander bijna overbodig geworden in Nederland, immers in de verzorgingsstaat werd er voor u gezorgd. In een tijd…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 november 2015
De gemeenteraad in gesprek met inwoners over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet

De gemeenteraad in gesprek met inwoners over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet

Hoe ervaart u de sociale wijkteams, wat zijn uw ervaringen met het stellen van een indicatie, met het aanvragen van huishoudelijke hulp, met de ondersteuning van uw kind, met de persoonsgebonden budgetten? De Culemborgse gemeenteraad wil opnieuw met inwoners en organisaties uit Culemborg in gesprek gaan over hun ervaringen met de WMO…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 oktober 2015 maandag 19 oktober 2015
Zorgen over zorg

Zorgen over zorg

Een hoogbejaarde kreeg een brief van de gemeente waarin vermeld stond dat ze volgend jaar geen recht meer heeft op hulp. ,,Zo ga je toch niet met mensen om?’’ Deze vraag werd mij onlangs gesteld en mijn eerste reactie was dat je inderdaad niet zo met hoogbejaarden om kan gaan. Uiteraard heb…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 september 2015
Samenwerken met de stad

Samenwerken met de stad

  De gemeente is gevraagd door een groep mensen uit de stad, om deel te nemen aan een coöperatie die houtsnippers gaat leveren voor duurzame energieopwekking. Een nieuwe testcase om te verkennen hoe stad en gemeente nauwer kunnen samenwerken. Culemborgs Energiebedrijf Thermo Bello is bezig met de ontwikkeling van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 juli 2015