Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 februari 2021 zaterdag 20 februari 2021 vrijdag 29 januari 2021 woensdag 20 januari 2021
GEMEENTERAADSELEN 14 januari

GEMEENTERAADSELEN 14 januari

Jl. donderdag waren er de eerste commissie- en raadsbijeenkomsten van 2021. Deze vergaderingen vinden nog steeds digitaal plaats. In deze “Gemeenteraadselen” informeren wij jullie over de inbreng van D66. Aanpassing OZB-tarieven Op 3 december zijn de OZB tarieven voorlopig vastgesteld. Toen was nog niet bekend wat de stijging van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 december 2020 donderdag 3 december 2020
GEMEENTERAADSELEN 3 december 2020

GEMEENTERAADSELEN 3 december 2020

CommissievergaderingenIn een commissievergadering stellen raadsleden bestuurlijke vragen over agendapunten aan het college. Er worden nog geen besluiten genomen, dat gebeurt in latere een Raadsvergadering. Er waren twee commissievergaderingen. Gemeentelijke verkeer en vervoer plan (GVVP)De bespreking van dit onderwerp begon op 19 november, en werd vanavond voortgezet. D66 staat positief tegenover het GVVP, en met name…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 november 2020
GEMEENTERAADSELEN 19 november 2020

GEMEENTERAADSELEN 19 november 2020

CommissievergaderingenIn een commissievergadering stellen raadsleden bestuurlijke vragen over agendapunten aan het college. Er worden nog geen besluiten genomen, dat gebeurt in latere een Raadsvergadering. Er waren twee commissievergaderingen. Gemeentelijke verkeer en vervoer plan (GVVP)Vijf insprekers hebben hun mening aan de Raad gegeven over het GVVP. Vanwege een technische storing lukte het niet om de raadsleden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 november 2020
Raadslid van de Week

Raadslid van de Week

Raadslid sinds: 2018 Partij: D66 Culemborg Waarom bent u raadslid geworden? In 2016 verhuisde ik naar Culemborg vanuit Almere en was vanaf dag één nieuwsgierig, ambitieus en geïnspireerd om in deze Vrijstad als D66’er mee te doen. Ik ben me gaan verdiepen in de onderwerpen van de stad, zocht verbinding…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 november 2020
Algemene Beschouwingen 5 november 2020 programmabegroting 2021

Algemene Beschouwingen 5 november 2020

Algemene Beschouwingen D66 CulemborgGeachte voorzitter,D66 is tevreden over deze sluitende begroting en eerder gaven we deze kaders mee:    • Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit• Overbruggen van tegenstellingen in de samenleving• Beschermen van kunst en cultuur En juist in deze ingewikkelde Corona-tijd is het belangrijk hierin te blijven investeren. En dat doet het college…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 oktober 2020
GEMEENTERAADSELEN 27 oktober 2020

GEMEENTERAADSELEN 27 oktober 2020

Over ruimte in regels en het Energieplan- Een nieuwe APVOp 15 oktober vergaderde de raad over de nieuwe Algemene Politie Verordening (APV). In de APV staan veel regels die Culemborgers direct raken, over verbod op samenscholing, oplaten van feestballonnen, reclameborden, vuurwerk, roken in de uiterwaarden, etc. Er werden amendementen ingediend, om deze regels te schrappen.…

Bekijk nieuwsbericht