Steun ons en help Nederland vooruit

Tijdens de Raad van 28 januari 2021 hebben we helaas afscheid genomen van raadslid Rinske. Het afscheid was digitaal, dat we later in het jaar fysiek hopen in te halen. De burgemeester sprak over een bevlogen raadslid, met een warm hart voor burgers. Ook Josefien Rooks sprak haar toe. Zij herhaalde Rinske’s enorme inzet voor burgerinitiatieven, duurzaamheid, en groen in onze stad. Rinske zelf gaf aan met pijn in haar hart afscheid te nemen, maar dat het ook goed is zo. Zij gaf nog een aantal wensen mee voor de stad:

  • Ga werken met een burgerbegroting.
  • Bouw niet in het groen!
  • Maatschappelijke initiatieven, als voorbodes van de toekomst
  • Leer te stoppen en maak plaats voor nieuw!

We zijn heel blij dat Huib Clarisse bereid is om het stokje over te nemen en weer plaats te nemen in de  Raad namens D66. Josefien Rooks wordt fractievoorzitter.

 

In 2014 stapt ik uit onvrede in de politiek. Onvrede over zaken als het Lekfront, de haven, de Fransche School. Ik werd als inwoner geconfronteerd met ‘oplossingen’, terwijl ik wel mee had willen denken over de problemen.

Nu zit ik in de raad en is  mijn focus: Hoe kan ik ervoor zorgen dat we de vraagstukken waar we als politici en beleidsmakers voor staan, samen oppakken met de stad. Niet uit bezuiniging of afschuiven van verantwoordelijkheid. Maar voor betere beslissingen.

Ik woon in de binnenstad met mijn gezin (man, 2 kinderen en hond). Ik ben milieukundige en duurzaamheid ligt me na aan t hart. Het verbaast me dat er zo weinig mensen bezig zijn met klimaatverandering, verlies aan grondstoffen en achteruitgang van plant- en diersoorten. In mijn werk als oprichter van GreenWish zie ik veel duurzame initiatieven. Zij maken de wereld kleurrijker, socialer en duurzamer.

We moeten opletten dat iedereen mee kan blijven doen. Sommige mensen vallen buiten de boot. Ik ben voor een krachtige overheid die heel goed aanvoelt waar ze wél moet zijn en waar ook niet. Vanzelfsprekend moet er een vangnet zijn als je hulp nodig hebt. Maar uitgangspunt is: wat heb je nodig, zodat je jezelf kunt ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunt zijn. Bij sommigen moet je daarvoor wat extra moeite doen.

Goede politici zullen niet meer vertellen hoe de wereld in elkaar zit en hoe zij gaan zorgen dat alles goed komt. Ze gaan in gesprek over punten die ze belangrijk vinden en luisteren naar wat mensen erover te zeggen hebben. De decentralisatie van taken naar de gemeente (jeugdzorg, etc) gaat deze beweging versnellen, want dan moet er nog meer gebeuren met nog minder geld. Dat pleit voor meer ruimte voor (sociaal) ondernemers en initiatieven van mensen van jong tot oud. Voor een duurzaam en dynamisch Culemborg.

Meer van Rinske van Noortwijk