Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De raadsleden van D66 Culemborg.

Steunfractie

De leden van de (steun)fractie en tevens commissie lid

Wethouder

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het Culemborgse college van B&W neemt één D66’er zitting.

Bestuur

De mensen die het bestuur van de afdeling Culemborg vormen.