Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het Culemborgse college van B&W neemt één D66’er zitting.

Fractie

De raadsleden van D66 Culemborg.

Bestuur

De mensen die het bestuur van de afdeling Culemborg vormen.