Steun ons en help Nederland vooruit

Steunfractieleden

De mensen die steunfractieleden zijn binnen D66 Culemborg

Wethouder

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het Culemborgse college van B&W neemt één D66’er zitting.

Fractie

De raadsleden van D66 Culemborg.

Bestuur

De mensen die het bestuur van de afdeling Culemborg vormen.