Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zorgen

In Nederland zorgen we steeds meer. Misschien heeft u daar zelf ervaring mee als u zorgt voor een bekende of u ontvangt misschien wel zelf zorg. Nog niet heel erg lang geleden leek het zorgen voor een ander bijna overbodig geworden in Nederland, immers in de verzorgingsstaat werd er voor u gezorgd. In een tijd waarin graag wordt gezegd dat het individu steeds belangrijker is, vind ik dit dan wel een mooie ontwikkeling. Veel mensen blijken, indien gevraagd, bereid om voor een ander te helpen zorgen.
Dit is de mooie kant van steeds meer zorgen. Want ook máken we ons ook steeds meer zorgen. Zorgen over bijvoorbeeld de mensen uit Syrië die zorg nodig hebben. Vooraleerst zorg voor onderdak, voeding en medicijnen. Het is te makkelijk om te zeggen dat mensen die zich ongemakkelijk voelen over de komst van vluchtelingen onmenselijk zijn. Misschien heeft het ook te maken met het onduidelijke toekomstbeeld, zorgen ontstaan ook uit onzekerheid, zeker over de toekomst. Iets waar de vluchtelingen zich ook zeker zorgen over maken. In dit geval zorgen over achtergebleven familie en twijfel of ze ooit nog kunnen gaan naar waar ze zich zelf thuis voelen.
Zelf maak ik mij ook zorgen, zorgen over de toekomstbestendigheid van onze maatschappij. Maar ook vooral met iedereen die daar direct mee te maken heeft, of ze hier nu geboren zijn of hiernaartoe verhuisd zijn in goede dan wel slechte omstandigheden. Iedereen heeft zorgen, maar ook iedereen heeft zorg nodig. De gemeente Culemborg is voorlopig niet in staat om vluchtelingen die nieuw in Nederland aan komen op te vangen, wel wordt er gekeken naar de opvang van zogeheten statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen die in het systeem van de overheid zijn opgenomen en nu naar een verblijfplaats voor langere tijd gaan. Ik denk dat Nederland in staat is om iedereen een plaats te geven en het recht te bieden op een menswaardig bestaan. De uitdaging zie ik erin hoe dit vorm gegeven moet gaan worden.
Als ik vragen mag, wat denkt u over zorgen?
Martijn T. Hoogendorp
Gepubliceerd op 18-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018