Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerken met de stad

De gemeente is gevraagd door een groep mensen uit de stad, om deel te nemen aan een coöperatie die houtsnippers gaat leveren voor duurzame energieopwekking. Een nieuwe testcase om te verkennen hoe stad en gemeente nauwer kunnen samenwerken.

Culemborgs Energiebedrijf Thermo Bello is bezig met de ontwikkeling van een project Biomassawaardeketen. Doel is om met groenafval warmte op te wekken. Voornemen is om hiermee grote panden in Culemborg te gaan verwarmen.

Dit biedt voordelen: Het draagt bij aan klimaatdoelstellingen, je zet lokaal groenafval om in waardevolle grondstof. Het draagt bij aan duurzaam beheer van het landschap. Terreinbeheerders (van grienden, houtwallen) krijgen straks een redelijke prijs voor de houtsnippers en zijn verzekerd van afzet. En het schept banen (werkgelegenheid in landschapsbeheer, drogen van biomassa, transport en onderhoud van installaties).

De projectgroep heeft de hele keten uitgenodigd, terreinbeheerders, transporteurs, verwerkers, en afnemers. Aan alle partijen in de keten is gevraagd om lid te worden van de coöperatie. De gemeente is een belangrijke schakel in die keten, want het is een belangrijke leverancier van groenafval, afkomstig uit het openbaar groen. Het is voor de gemeente financieel aantrekkelijk. Maar lid worden van een coöperatie gaat ver. Dan ga je als gemeente echt voluit participeren in een maatschappelijk initiatief. Overheidsparticipatie heet dat.

D66 vindt dat de gemeente de kans in dit geval moet grijpen. De gemeente wordt gevraagd vanuit een specifieke rol als ketenspeler. In een coöperatie werk je gelijkwaardig en wederkerig samen. Je voorkomt dat een van de partijen toch gaat voor individuele winst. En samen realiseer je in dit geval verschillende maatschappelijke doelen.

Meestal is het zo dat de gemeente de stad vraagt om medewerking, maar hier liggen de zaken andersom. Een initiatief uit de stad vraagt de geméénte om samenwerking. Wij verwachten dat dat vaker zal gebeuren. Een mooie kans om die nieuwe rol beter te verkennen.

 

Rinske van Noortwijk

Raadslid D66

noortwijk@greenwish.nl

Laatst gewijzigd op 22 november 2018