Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en arbeidsmarkt

We maken ons sterk voor onderwijs voor iedereen, want onderwijs is de sleutel naar kansen in de maatschappij. We willen een sterkere rol van de brede scholen in de wijken. Een combinatie van voorzieningen voor onze kinderen, door bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin naar de (brede) scholen te verplaatsen. Effectiever en creatiever gebruik van schoolgebouwen om kosten te besparen, bijvoorbeeld in de avonden. Verder gaan we voor realisatie van mbo-opleidingen in Culemborg, reductie van schooluitval en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Wij zijn een onderwijspartij. Oók in Culemborg.