Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor elkaar

Vanuit Den Haag worden er veel veranderingen doorgevoerd op het terrein van zorg en welzijn. Wij willen er voor zorgen dat hulp beschikbaar blijft voor iedereen die hulp nodig heeft. Dat gelijke situaties en hulpvragen op een gelijke manier worden behandeld. En dat zorg zoveel mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving wordt geboden.

Wij willen dat hulp beschikbaar blijft voor iedereen die hulp nodig heeft.